Rehabilitering ved demenssykdom – lettlest og nyttig

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kallehauge, Jette Gerner

  Andersen, Mette Stræde

  Jensen, Lilly

  Rehabilitering ved demenssygdom

  Sundhedsmæssige, sociale og omgivelsesmæssige indsatser. 284 s, ill, flere kasus. København: Munksgaard Danmark, 2012. Pris DKK 298

  ISBN 978-87-628-1115-7

  Hovedmålgruppen er ergo- og fysioterapistudenter. Forfatterne er utdannede ergoterapeuter og har erfaring som psykoterapeuter og demenskoordinatorer. I tillegg har de arbeidet med prosjektledelse, formidling av hjelpemidler, veiledning og rådgivning i kommunen. De håper bokens innhold vil bidra til diskusjoner som kan gi ytterligere kvalifisering av viten, metoder og innsats i rehabiliteringen av personer med demens.

  Tverrfaglig planlegging og gjennomføring av rehabilitering ved demens blir beskrevet i en dansk kontekst. De første kapitlene beskriver rehabiliteringsbegrepet og sunnhetsforståelsen i tråd med internasjonal klassifikasjon av funksjonsevne (ICF). Videre gis en kort fremstilling av den historiske utviklingen av behandlingen av demenssykdommene og den relevante danske lovgivningen på området. De øvrige kapitler er siktet inn på hvordan rehabilitering kan foregå, særlig innenfor områdene kommunikasjon, omgivelsesmessige forhold, kroppsfunksjoner, aktiviteter og deltakelse og avsluttes med et kort kapittel om fremtidsperspektiver for personer med demens i et moderne samfunn. Forfatterne peker på de mulighetene en tverrfaglig felles plan gir og på viktige samfunnstiltak.

  Personer med demens kan kort beskrive sin ønskede rehabilitering på følgende måte: «Jeg har nedsatte mentale funksjoner. Jeg ønsker å føle meg trygg og som en verdsatt person i samspill med andre mennesker. Derfor har jeg bruk for tilpasset kommunikasjon, tilpasning av omgivelsene, velholdte kroppsfunksjoner, aktivitetsmuligheter og sosialt samvær, som er i harmoni med min funksjonsevne. Ved dette kan jeg bevare den høyest mulige grad av selvstendighet og livskvalitet.»

  En demenssykdom får sosiale konsekvenser. Funksjonsnedsettelsen viser seg i samspillet og kommunikasjonen med andre. En person med demens er ofte ikke likestilt med sin samtalepartner. Derfor har de en økt risiko for å oppleve sosial isolasjon og tap av identitet, selvbestemmelse og verdighet. Personer som arbeider i feltet er opptatt av å finne tilganger til anerkjennelse og av å beskytte verdigheten. Gode muligheter for aktivitet og deltakelse er også viktig for god funksjonsevne, tilfredshet med livet og identitetsoppfatning.

  Teksten er lettlest og har mange gode, korte kasusbeskrivelser av forhold som stresser pasienten og som peker på praktiske løsninger i hverdagen. Det danske språk er ingen hindring, men det er nok en fordel å ha kjennskap til demenssykdommene og deres utvikling. Ikke bare studenter, men også ferdigutdannede behandlere kan ha nytte av å lese boken. Leger som har kontakt med personer med demens vil kunne ha nytte av den selv om medisinsk behandling av demenssykdommene ikke er beskrevet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media