Unødvendig screening for eggstokkreft

Geir W. Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Gynekologer misoppfatter risikoen for eggstokkreft og praktiserer ikke screening i tråd med anbefalingene, ifølge en amerikansk studie.

Illustrasjonsfoto Science Photo Library/NTB scanpix

To av tre tilfeller av eggstokkreft blir diagnostisert sent i forløpet – med utbredt spredning. Derfor har man hatt forhåpninger til screeningstrategier basert på vaginal ultralydundersøkelse og/eller Ca125, en svulstmarkør. Studier har imidlertid vist at disse strategiene ikke virker – mortaliteten blir ikke redusert. Samtidig har strategien vist seg å være skadelig pga. kirurgiske komplikasjoner hos kvinner med falskt positivt screeningresultat. Det er derfor bred enighet om å fraråde denne formen for screening.

I en spørreundersøkelse blant amerikanske leger var 28 % positive til screening av kvinner i en generell lavrisikopopulasjon (1), mens hele 65 % var positive til screening av dem med antatt moderat økt risiko, bl.a. på bakgrunn av en positiv slektsanamnese. Rutinemessig årlig screening av lavrisikokvinner ble rapportert av 6 % av legene, av kvinner med antatt økt sykdomsrisiko av 24 %.

– Denne studien dokumenterer at risikoen for eggstokkreft ofte overestimeres. Det er en viktig bakgrunnsfaktor for feilaktig vurdering og praktisering av screening, sier overlege Bjørn Hagen ved Kvinneklinikken, St. Olavs hospital.

Andre viktige faktorer for brudd med faglig konsensus var pasienters ønsker, om legen arbeider i solopraksis og om legen hadde praktisert i mer enn ti år.

– Studien viste at andelen amerikanske leger med feil kunnskap og feil praksis ved screening for eggstokkreft var høy. I tillegg til faglig svikt kan også økonomiske hensyn ha spilt inn. Relevansen til norske forhold er vanskelig å vurdere, sier Hagen.

Anbefalte artikler