Subsidiering av malariamedikament

Kristoffer Brodwall Om forfatteren
Artikkel

Tilgangen på artemisininbasert kombinasjonsbehandling (ACT) økte betydelig i fem av sju land etter oppstart av et subsidieringsprogram.

Illustrasjonsfoto Science Photo Library/NTB scanpix

Kombinasjonsbehandlingen anbefales av bl.a. WHO som førstelinjebehandling for ukomplisert malaria, men i 12 av de 16 endemiske landene i Afrika utgjør ACT mindre enn 60 % av malariabehandlingen gitt til barn under fem år. Blant årsakene til dette er upålitelig tilførsel av og høye priser på denne behandlingen. Spesielt bekymringsfullt er bruken av artemisinin monoterapi, som kan virke resistensdrivende (1). I 2008 ble det opprettet et program med subsidiering av ACT, kalt Affordable Medicines Facility – malaria (AMFm).

AMFm består av forhandlinger for å redusere prisen på ACT, subsidiering via globale fond og promotering. Siden 2010 har et pilotprosjekt pågått i sju land: Ghana, Kenya, Madagaskar, Niger, Nigeria, Tanzania og Uganda. En uavhengig gruppe har nå evaluert effekten av programmet gjennom besøk hos forhandlere av malariamedisiner, der de foretok spørreundersøkelser og dybdeintervjuer om omsetning og pris (1). Bortsett fra i Niger og på Madagaskar var det en stor økning i tilgangen på ACT, på mellom 25,8 %-poeng (Nigeria) og 51,9 %-poeng (Ghana). Dette innebar en økning i markedsandel på mellom 15,9 %-poeng (Tanzania, fastland) og 40,3 %-poeng (Ghana). Endringene skjedde særlig i det private markedet. Det var en betydelig reduksjon i utsalgspris på ACT i alle land, bortsett fra på Madagaskar (der prisen i utgangspunktet var spesielt lav). Størst prisfall så man i Tanzania fra 5,28 dollar og 5,99dollar til 0,94 dollar og 1,17 dollar per voksendose, for henholdsvis fastlandet og Zanzibar.

Anbefalte artikler