Sammenheng mellom tanninfeksjon, alkohol og hjerteinfarkt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Regelmessig alkoholinntak er assosiert med redusert forekomst av hjerteinfarkt hos personer som har trukket tenner pga. tanninfeksjon.

  Orale infeksjoner, spesielt marginal periodontitt, er assosiert med økt risiko for hjerteinfarkt og annen kardiovaskulær sykdom. Regelmessig alkoholinntak, derimot, synes å gi mindre kardiovaskulær sykdom. Vi har tidligere påvist en sammenheng mellom tannuttrekking pga. infeksjon og hjerteinfarkt (1).

  I Oslo II-undersøkelsen fra 2000 ble 12 764 gjenlevende menn fra Oslo I-undersøkelsen av 1972/73 invitert til en ny helseundersøkelse (2). Av 6 530 menn i alderen 48 – 67 år som var med i begge undersøkelsene, ga 5 900 informasjon om hjerteinfarkt, oral helse (bl.a. årsaker til tannuttrekning), alkoholinntak og andre risikofaktorer for hjerteinfarkt. Deltakerne ble gruppert i dem med ingen eller ikke-infeksiøse tannuttrekkinger versus dem med infeksiøse eller kombinasjonen infeksiøse og ikke-infeksiøse tannuttrekkinger.

  Alkoholinntak 2 – 7 ganger ukentlig reduserte signifikant risikoen for hjerteinfarkt for menn med tannuttrekking pga. infeksjon, men ikke for dem med tannuttrekking av andre årsaker eller ingen tannuttrekking. Disse faktorene er ikke tidligere vist å henge sammen. Sammenhengen kan bero på alkoholens effekt på den orale mikroflora, som sannsynligvis reduseres.

  Funnene støtter studier som har vist at oral infeksjon er en svak, men uavhengig risikofaktor for kardiovaskulær sykdom. Studiene viser betydningen av optimal munnhygiene for å forhindre kardiovaskulær sykdom og for å etablere god oral helse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media