Meldte dødsfall

Artikkel

Dødsfall kan meldes til Legeforeningens registerseksjon ved Torill Skjærholt, tlf. 23 10 91 97 eller register@legeforeningen.no

Aslaug Andersen 11.1. 1932 – 26.10. 2012

Jon Erik L. Arnstad 11.6. 1945 – 1.6. 2012

Mark M.O. Baekelandt12.4. 1962 – 15.8. 2012

Arne Borg 23.12. 1915 – 14.10. 2012

Ole-J. E. Christensen 28.3. 1921 – 19.10. 2012

Ioan Florea 15.4. 1939 – 23.10. 2012

Terje Gundersen 4.8. 1918 – 18.6. 2002

Friderich Hartmann 9.11. 1955 – 26.9. 2012

Magnor Foss Hauge 29.3. 1915 – 14.10. 2012

Trond Arne Jørstad 18.5. 1949 – 28.9. 2012

Arne-Henning Kirk 2.9. 1945 – 16.10. 2012

Olav Inge Klingenberg 22.6. 1923 – 3.9. 2012

Othar H. Linaker 15.4. 1923 – 27.10. 2011

Suad Mavric 21.2. 1954 – 19.10. 2012

Jacob Torbjørn Mosvold 18.7. 1944 – 1.10. 2012

Jarle Bue Kiil Næss 11.3. 1923 – 22.10. 2012

Signe Anthonie Sende Osen 1.11. 1935 – 3.9. 2012

Rune Gabriel Rålamb 15.8. 1923 – 10.9. 2012

Anna Marie Stovner 3.7. 1917 – 23.10. 2012

Berit Irene Theimann 29.5. 1966 – 12.10. 2012

Anbefalte artikler