Hovedavtaleforhandlingene i Spekter avsluttet med enighet

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Akademikerne og Spekter kom natt til tirsdag 4. desember til enighet om en ny hovedavtale for Spekter-området med varighet i fire år.

Resultatet er i stor grad en videreføring av den hovedavtalen som har vært gjeldende siden 2008. Akademikerne var i forhandlingene særlig opptatt av å opprettholde forhandlingsordningen i Spekterområdet. I hovedavtalens bestemmelser var Akademikerne opptatt av å styrke tillitsvalgtordningen og legge klarere premisser for samarbeid lokalt.

Leder for Akademikerne helse, Rune Frøyland, understreker at prolongering ivaretar det viktigste hensynet for akademikergruppene.

– Samlet sett var videreføring av forhandlingsmodellen det viktigste for Akademikerne. Det viste seg raskt at utfordringene knyttet til å endre hovedavtalens bestemmelser var store, og interessene såpass sprikende, at konstruktiv utvikling i positiv retning uansett ville bli vanskelig.

Grunnloven i Spekter-området

Dagens hovedavtale utløp 31.12. 2011, men ble i fjor forlenget i påvente av arbeidet til en partssammensatt arbeidsgruppe. Hovedavtalen er «grunnloven» i Spekter-området og regulerer blant annet forhandlingsordningen, tillitsvalgtrettigheter, informasjon, samarbeid og medbestemmelse. Avtalen inngås normalt for fire år av gangen.

Hovedavtalen mellom Akademikerne og Spekter gjelder for alle områdene i Spektersystemet, herunder helseforetakene og Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Anbefalte artikler