Artikkel

Selv om de færreste leger kan tolke et EEG eller en EMG, vil de fleste av oss fra tid til annen henvise pasienter til slike undersøkelser. Nevrofysiologiske prosesser er fascinerende komplekse. Nettopp derfor er det viktig også for henvisende leger å ha et realistisk forhold både til klinisk nevrofysiologiske metoders muligheter og begrensninger. Temaserien om klinisk nevrofysiologi gir en introduksjon til ulike undersøkelsesmetoder og deres anvendelsesområder.

Anbefalte artikler