Ubevisste valg i hippocampus

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Vi gjør av og til valg som tilsynelatende ikke bygger på erfaring. I hippocampus oppstår assosiasjoner automatisk uten at vi er oss det bevisst.

Vi foretar ofte raske og sikre valg selv om vi ikke har erfaring med alternativene. Det har vært foreslått at slike avgjørelser skyldes assosiasjoner til tidligere opplevelser. Amerikanske forskere har nå studert mulige mekanismer for denne typen assosiasjoner (1).

28 personer ble fulgt med funksjonell hjerneavbilding i en studie der de ble eksponert for parvise visuelle stimuli. Halvparten av bildene ble så vist sammen med en pengeseddel. Når deltakerne deretter fikk valget mellom to avbildede gjenstander som ikke direkte hadde vært knyttet til belønning, valgte de den som i assosiasjonsfasen hadde vært vist sammen med gjenstanden som var blitt koblet til belønning etterpå. Denne avgjørelsesmekanismen skyldes aktivitet i hippocampus.

– Hippocampus spiller en avgjørende rolle for en rekke kognitive prosesser som ikke bare har med hukommelse å gjøre, sier professor Anders M. Fjell ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. – En viktig funksjon for hippocampus er å finne regelmessigheter i miljøet og knytte disse sammen gjennom assosiasjoner. Det gjør det mulig å danne det vi kaller episodiske minner, en mekanisme som er utnyttet i denne undersøkelsen, sier han.

– Hippocampus bidro til at det ble dannet en assosiasjon mellom de to bildene deltakerne først ble eksponert for. Når det ene bildet senere ble assosiert med en belønning, oppsto det en indirekte assosiasjon også til det andre bildet. Spredningen av belønningsassosiasjoner kunne dermed skje ubevisst og påvirket naturlig nok senere valg, sier Fjell. – Alt i alt mange velkjente prinsipper, men elegant satt sammen i denne studien.

Anbefalte artikler