Obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid

Miriam Kvanvik Om forfatteren
Artikkel

Som ledd i oppfølgingen avIA-avtalen, må leger som har rett til å sykmelde, fra 1.1. 2013 kunne dokumentere god kunnskap om sykmeldingsarbeid.

– Legeforeningen er enig i at leger skal ha god opplæring i sykmeldingsarbeid. Mange allmennleger tilfredsstiller dette kravet allerede i dag, sier nestleder i Allmennlegeforeningen Kari Sollien.

Gjennomført grunnkurs B i allmennmedisin som omfatter emnet trygdemedisin, oppfyller kravet til obligatorisk opplæring, jf. forskrift om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon.

Likestilt med kurset er tilstrekkelig kunnskap om sykmeldingsarbeid.Deltakelse på andre aktuelle kurs er for eksempel en av flere alternative måter leger kan ha tilegnet seg kunnskap.

Nav har utarbeidet et egenerklæringsskjema som legene må fylle ut for å dokumentere at de tilfredsstiller kravet til obligatorisk opplæring.

Les mer: http://legeforeningen.no/Nyheter/2012/Obligatorisk-opplaring-i-sykmeldingsarbeid/

Anbefalte artikler