Siden sist

Artikkel

Januar er en god måned for helsestoff i aviser og på TV. Det merket vi gjennom den massive pressedekningen av studiene Alkoholavholdende – en risikogruppe? og Effekt av fysisk aktivitet på vektreduksjon – begge fra Tidsskriftet nr. 1/2013.

Førstnevnte fikk ikke bare flere forsideoppslag, den ble også diskutert i P2 samt fortsetter å rulle på avisenes debattsider. Og – ikke minst – den diskuteres i sosiale medier.

«Jeg synes artikkelforfatterne av «Alkoholavholdende – en risikogruppe» problematiserer godt. Les spesielt «Diskusjon»: http://tidsskriftet.no/article/2951887/ …»

@WasimZahid

All denne omtalen har for øvrig ført til at det er årsbeste på antall sidevisninger av nettutgaven, et tall som nok vil stå seg til langt ut på våren.

Erlend Hems leder om tilpasningsdyktighet har også engasjert mange leger. Flere har skrevet inn rask respons på nettet, i tillegg har det vært heftige twittersamtaler.

«Om å lydig tilpasse seg ethvert system. Les @erlendhem i @tidsskriftet http://tidsskriftet.no/article/2949129/ …»

@PerHelgeM

Ellers har vi startet året med å vektlegge medisinske nyheter enda tydeligere på nettsidene.

Anbefalte artikler