Ufullstendig om astma

Rune Nielsen Om forfatteren
Artikkel

Currie, Graeme P.

Baker, John F. W.

Asthma

2. utg, 149 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 20

ISBN 978-0-19-963891-8

Asthma er en del av «Oxford Respiratory Medicine Library», en serie som tar sikte på å gi klinikere en oppdatering innen viktige lungemedisinske tilstander og problemstillinger. Forfatterne ønsker å gi en kunnskapsbasert gjennomgang av viktige kliniske aspekter ved astma.

Innholdet blir presentert i tre deler. De to første tar på klassisk lærebokvis opp astma hos voksne og barn, og deretter følger flere kapitler som omhandler mer spesifikke problemstillinger – astma hos gravide, astma i allmennpraksis, «vanskelig astma» og mer. Språket er konsist, nærmest i telegramstil, og fulgt av enkle oversiktlige figurer og tabeller.

Forfatterne er britiske leger, og både epidemiologi, behandling og oppfølging er rettet mot britiske forhold som den norske leseren ikke nødvendigvis kjenner til. I tråd med dette er behandlingsalgoritmer hentet fra British Thoracic Society, og ikke fra Global Initiative for Asthma (GINA).

Jeg har vansker med å se hvordan denne boken skal kunne være til nytte for et norsk publikum. Som lærebok og innføring i astmasyndromet er den for kortfattet og forenklet, og den er litt for geografisk avgrenset til å kunne egne seg som astmahåndbok for klinikere. Imidlertid avslører den et behov for en tilsvarende norsk publikasjon.

Anbefalte artikler