Ahus mangler leger og senger

Hege Gjessing Om forfatteren
Artikkel

Situasjonen ved Ahus er et eksempel på at legefordelingssystemet er foreldet og må avvikles for at nødvendige ansettelser skal kunne skje på en ryddig og ordentlig måte.

Norges nyeste og mest moderne sykehus er for lite. Fra første dag har det vært umulig å ta imot og behandle det økende antallet pasienter som sokner til Ahus på en skikkelig måte. Dette er irriterende for pasienter som «bare» må vente lenge på blodprøvetaking, forskjellige undersøkelser, samtale med lege eller en taxi. Det er forferdelig for dem som kommer inn med store smerter og behov for diagnose og operasjon så raskt som mulig fordi sykdommen ellers kan utvikle seg til en virkelig livsfarlig tilstand. Situasjonen oppleves stadig vanskeligere for de ansatte.

Hvis Ahus ikke får flere senger og flere leger må pasientene sendes til andre sykehus i Helse Sør-Øst. Hvis andre sykehus ikke kan ta imot pasientene forteller det sitt om  den samlede kapasiteten både i Helse Sør-Øst og i omliggende regioner.

Legefordelingssystemet må avvikles for at nødvendige ansettelser skal kunne skje på en ryddig og ordentlig måte. Systemet er foreldet og oppfattes allerede som en dårlig vits landet rundt. Man ser en annen vei og ansetter leger i såkalte «grå stillinger» fordi antallet syke mennesker ganske enkelt ikke kan reguleres på samme måte som legestillinger

Jeg dro til Ahus for et hasteallmøte rett før jul 2012. 120 leger møtte opp. Det er mange og et tydelig signal om at frustasjonsnivået er høyt. Legene begynner å bli virkelig oppgitte fordi det de sier tilsynelatende ikke oppfattes «på den andre siden». Jeg hørte kolleger som nesten ropte der de stod. De fortalte at de opererer uten assistanse, at det tidvis ikke er kapasitet til å ta i mot katastrofesnitt; barn som skal fødes, og om eldre som blir liggende i åtte til ni timer med ileus eller flere dager med lårhalsbrudd. I en tid som burde preges av vekst og utvikling, finner ansatte seg nå heller jobber andre steder hvor arbeidsmengden og tempoet er mer normalt.

På Ahus har styret lenge vært godt informert om at sykehuset ikke klarer å løse den pålagte oppgaven på tross av ekstrainnsats fra de ansatte døgnet rundt. Ansattrepresentanter og direktør er på linje i denne saken. Når effektivitet tas til et nivå som gjør at folk begynner å slutte, øker faren raskt for overgang til ineffektivitet og en negativ spiral som det tar tid å snu.

Mitt inntrykk er at Ahus er det sykehuset som akkurat nå har aller størst behov for leger og senger; i første omgang 50 senger. Alle eventuelle «grå» stillinger må gjøres om til normale, lovlige stillinger slik at det reelle legebehovet kan beregnes og leger kan ansettes.

– Og så kommer eldrebølgen. Den vil ikke bare ramme Ahus, men gjelder hele landet, og den er det foreløpig ikke planlagt for.

Anbefalte artikler