– Får brenne litt krutt nå

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Gleden ved det å få ting til å fungere gir meg energi, sier en engasjert leder i Rogaland gjennom snart to år, Jan Robert Johannessen.

  Jan Robert Johannessen trives ved sjøen. Her står han på torget i Stavanger. Foto Stein Runar Østigaard
  Jan Robert Johannessen trives ved sjøen. Her står han på torget i Stavanger. Foto Stein Runar Østigaard

  Jan Robert har hatt verv som lege siden 2007 da han ble tillitsvalgt i Stavanger kommune. Motivasjonen for å gå i gang var rett og slett ønsket om å få fikset ting som han mente ikke fungerte. I løpet av kort tid opplevde han å få være med på store endringer, blant annet ny avtale med kommunen om bistillinger og sykehjemsleger. Det ga mersmak for å jobbe videre for legefellesskapet og en bedre helsetjeneste for pasientene.

  – Det er ingen tydelig rolle å være leder i en lokalforening. Man må se mulighetene og bygge på styremedlemmenes interesser, sier Jan Robert. – Og det er spennende og utfordrende. Det er mye å ta tak i, men man må begrense seg så man klarer å holde fokus.

  Han har erfart at en del prosesser kan være tunge og kreve mye forankring. Det holder ikke alltid med bare en god idé.

  Etter noen år har han lært seg hvordan saker må jobbes med i egen organisasjon og ikke minst overfor kommuner og sykehus på ulike nivå.

  Må få dele erfaringer

  Må få dele erfaringer

  Rogaland legeforening har etablert seg som en aktiv og gjennomføringsdyktig organisasjon. – Det har utviklet seg en kultur i Rogaland for å være løsningsorienterte, sier han. Det som er gjort i Rogaland gjennom flere år har dannet grunnlaget for der man er i dag.

  Lokalforeningen har gjennom flere år prioritert delmål og jobbet for å løse en og en sak. Lokalforeningslederen mener at en av suksessene har vært legevaktavtalen man har fått til i Stavanger. Gjennom lokale forhandlinger har man kommet frem til en særavtale som i sin form virker rekrutterende og stabiliserende på legevaktsarbeidet. Legevaktsarbeid er også et godt eksempel på hvor man raskt man får gjort mer lokalt enn sentralt. Her mener han KS og Legeforeningen fort kan komme i en låst situasjon, mens man lokalt kan finne gode løsninger som senere kan vise vei nasjonalt.

  Samtidig vet han at det gjøres tilsvarende mye bra arbeid rundt om i landet med stor overføringsverdi. Han ønsker at Legeforeningen sentralt skal legge mer opp til erfaringsdeling. De få møteplassene for lokallagslederne i dag med lederseminar og kommunikasjonsdag skaper for lite rom til fritt å dele erfaringer og knytte kontakter. – Hva skjer for eksempel i Trondheim og Oslo som vi også kan gjøre oss nytte hos oss, spør han.

  I Rogaland vil man i tiden fremover særlig konsentrere seg om ledelse i kommunene og i sykehus. Foreningen jobber med ideer for å få fokus på temaet. I tillegg skal selvfølgelig lokalforeningen jobbe med viktige temaer som samhandlingsreformen. Jan Robert Johannessen mener den i realiteten ikke endrer mye, men skaper et fokus som forhåpentligvis på sikt kan gi oss de endringene vi faktisk trenger for å samhandle bedre. – Men det betinger at man klarer å fange opp behov og evner å prioritere ressurser mer etter faglige og mindre etter politiske prioriteringer.

  Legger til rette for frivillighet

  Legger til rette for frivillighet

  – Vi jobber mye med å få flere til å aktivere seg. Vi har mange dyktige folk i lokalavdelingen og må gi folk mulighet til å delta, påpeker han. Rogaland har ansatt egen sekretær på heltid. Dette mener han er en viktig del av lokalforeningens suksess. – Hjelpen vi får fra kontoret er uvurderlig, sier han. Det gjør det mye enklere å være lokalforeningsleder, og det skaper en viktig kontinuitet i arbeidet i organisasjonen.

  Det er enklere å spørre folk om å delta i prosesser og enkeltsaker når de ikke samtidig må bruke mye tid på å administrere arbeidet. Rogaland har over flere år hatt en sekretær, og siden februar 2011 har det vært en stilling på 70 % som fungerer som daglig administrasjon og arrangør av kurs.

  Familiefar

  Familiefar

  – Jeg er hjemme når jeg er hjemme, og utsetter arbeidet til etter leggetid om jeg kan, sier Jan Robert når han skal forklare hvordan et så omfattende engasjement kan kombineres med det å være firebarnsfar. Men alt avhenger av en støttende kone som trår til når tidsbudsjettet sprekker.

  Familielivet og kos står høyt på prioriteringslisten. Etter å ha vokst opp ved sjøen er det en stor glede å gjenoppta gleden ved det å fiske. I sommer ble en 24 fots båt, Jeanneau Merry Fisher, anskaffet som ligger på Hundvåg. Den brukes så ofte det er mulig. Og fangsten tar Jan Robert seg av og lager gjerne hjemmelagde fiskekaker sammen med kona.

  Totalt sett synes Jan Robert Johannessen han får mye tilbake som aktiv tillitsvalgt, både privat og gjennom vervet. – Så jeg får brenne litt krutt mens jeg kan, avslutter han.

  Rogaland legeforening

  Foreningen består totalt av 1 701 medlemmer, hvorav 750 kvinner og 951 menn. Det er 1086 sykehusleger, 428 allmennleger, 88 privatpraktiserende spesialister, 42 samfunnsmedisinere, 50 arbeidsmedisinere og sju leger i vitenskapelige stillinger.

  Styret: Jan Robert Johannessen (leder), Knut Vassbø (nestleder), Egil Bjørløw, Erna-Gunn Moen, Finn JR Finsnes, Hilde Hustoft, Lars Kåre Selland Kleppe, Olav Langhelle og Truls Anton Eide.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media