Minileder

Charlotte Haug

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Erlend Hem

Leder

Olaf Gjerløw Aasland

Brev til redaktøren

Marta Ebbing
Eivind Reikerås
Harald Chr. Langaas
Jan Schjøtt
Hanne Støre Valeur

Kommentar og debatt

Fra andre tidsskrifter

Verdens helse

Intervju

Kari Tveito

Originalartikkel

Guttorm Raknes
Tone Morken
Steinar Hunskår
Guttorm Raknes
Tone Morken
Steinar Hunskår

Oversiktsartikkel

Anne Kristin Møller Fell
Tor Olav Brøvig Aasen
Johny Kongerud

Medisinen i bilder

Noe å lære av

Tobias S. Slørdahl
Brage H. Amundsen
Øystein Størkersen
Knut Haakon Stensæth
Morten Kristian Slette
Rune Wiseth
Bjørnar Grenne

Kronikk

Aksel Tveråmo
Ine Baug Johnsen
Eivind Meland

Språkspalten

Petter Gjersvik
Ingrid Roscher
Kim Alexander Tønseth
Oliwia Witczak
Trine B. Haugen

Tidligere i Tidsskriftet

Anmeldelser

John Nessa
Øivind Larsen
Einar Kringlen

Legelivet

Elisabeth Swensen
Elisabeth Jacobsen
Ane Kristine Kongsgaard Rud
Frank P. Gullaksen
Øystein Melbø Christiansen
Kristian Eeg Storli
Sverre Barstad
Milos Soukup

Aktuelt i foreningen

Hege Gjessing
Cora Mjeldheim Wærp

Gjesteskribent