m2014/22
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Leder
Verdens helse
Intervju
Originalartikkel
Oversiktsartikkel
Medisinen i bilder
Noe å lære av
Kronikk
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Legelivet
Gjesteskribent
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media