FORSIDEN

Artikkel

Illustrasjon © Stein Løken

Gamle dagers leger kunne dra i sykebesøk med robåt eller hest og bli borte i dagevis. Av og til var pasienten blitt bra når de kom frem. Våre dagers pasienter må tilfriskne i køen på legevaktens venteværelse.

Anbefalte artikler