Fast eller flytende føde etter tarmkirurgi?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fast føde gir mindre kvalme, kortere liggetid og raskere luftavgang enn flytende kost etter kolorektal kirurgi.

  Illustrasjonsfoto: Sciencephoto/NTB scanpix
  Illustrasjonsfoto: Sciencephoto/NTB scanpix

  Tidligere var man forsiktig med mat etter tarmoperasjoner, men etter hvert er det blitt klart at det er en fordel å introdusere fast føde raskere. Mange starter med ernæring i form av klare væsker, men er dette noe poeng? I en nylig publisert studie har man undersøkt om fast føde er bedre enn flytende kost etter operasjon.

  111 pasienter som skulle gjennom planlagt kolorektal kirurgi, ble randomisert til å få enten klare væsker eller fast føde første dag etter operasjonen. Fra andre dag fikk alle fast føde. Det var ingen signifikant forskjell mellom gruppene når det gjaldt oppkast etter to dager. Gruppen som fikk klare væsker, var mer plaget med kvalme under sykehusoppholdet enn gruppen som fikk fast føde fra første dag. Det tok lengre tid før gruppen med flytende kost fikk luftavgang (4,8 dager versus 3,7 dager, p = 0,04), og de lå gjennomsnittlig lenger på sykehuset (7,0 dager versus 5,0, p = 0,01). Det var ingen forskjell i postoperativ morbiditet mellom gruppene.

  – Jeg er skeptisk til denne studien – om pasienter kan få vanlig mat direkte etter kolorektal reseksjon fremstilles som et reelt forskningsspørsmål, sier Kristoffer Lassen, som er overlege ved Avdeling for gastroenterologisk kirurgi ved Universitetssykehuset Nord-Norge. – Dette er et utdatert og oppkonstruert spørsmål å undersøke. Dagens litteratur på feltet tilsier at det er en klar fordel med fast føde raskt etter operasjon, sier han.

  – Det er vanskelig å innføre nye kunnskapsbaserte rutiner i daglig praksis, men det er ikke noe man trenger å bruke en randomisert undersøkelse til å belyse. Denne studien tilfører ikke noe nytt for det norske kolorektalkirurgiske miljøet, sier Lassen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media