Behandling av ufullstendig abort i Malawi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bruken av vakuumaspirasjon etter ufullstendig abort i Malawi er gått ned de siste årene.

  Førsteforfatterne Maria Lisa Odland (til venstre) og Hanne Rasmussen sammen med dr. Ursula K. Kafulafula fra Kamuzu College…
  Førsteforfatterne Maria Lisa Odland (til venstre) og Hanne Rasmussen sammen med dr. Ursula K. Kafulafula fra Kamuzu College of Nursing, Malawi. Foto: Hanne Rasmussen

  Etter en provosert abort kan abortrester bli igjen i livmorhulen. Slike abortrester må ofte fjernes kirurgisk. I utviklingsland anbefaler Verdens helseorganisasjon bruk av manuell vakuumaspirasjon fremfor utskrapning med skarp kyrette fordi dette gir færre komplikasjoner. To turnusleger har nylig publisert en studie i PLoS ONE om bruk av vakuumaspirasjon og skarp kyrette ved tre sykehus i Malawi (1). Dette er første publikasjon for Hanne Rasmussen, en av førsteforfatterne.

  Studien omfattet rundt 5 100 kvinner som i perioden 2008 – 12 fikk kirurgisk behandling etter ufullstendig abort i første trimester. Omtrent en tredel ble behandlet med vakuumaspirasjon, hos resten ble det gjort utskrapning. Det var store variasjoner i bruk av disse metodene sykehusene imellom. Totalt var andelen vakuumaspirasjon i årene 2008 – 10 mellom 20 % og 31 %, og den sank til kun 5 % i 2012. Tilsvarende økte bruken av skarp kyrette fra 2010 til 2012.

  – I Malawi er abort bare lovlig når det er fare for mors liv, sier Hanne Rasmussen. – Likevel må så mange som 19 000 kvinner behandles for komplikasjoner etter utrygge aborter hvert år.

  Hun fortsetter: – Våre funn er svært tankevekkende, fordi de står i kontrast til internasjonale og nasjonale retningslinjer for behandling av ufullstendig abort. En rekke internasjonale organisasjoner og myndighetene i Malawi har siden 1990-årene forsøkt å innføre vakuumaspirasjon. Årsaken til at bruken likevel er gått ned er ukjent, men både dårlig økonomi, skepsis, mangel på utstyr og mangel på trent personell kan ha betydning, sier Rasmussen. – Økt bruk av vakumaspirasjon etter ufullstendig abort kan gi færre komplikasjoner, forkorte liggetiden i sykehus og spare verdifulle ressurser i Malawis overbelastede helsesystem, sier hun.

  Veien frem mot publisering

  Veien frem mot publisering

  Førsteforfatterne Maria Lisa Odland og Hanne Rasmussen, som begge ble cand.med. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet våren 2014, jobber nå som turnusleger ved henholdsvis Akershus universitetssykehus og Levanger sykehus. Studien ble inspirert av studieopphold i Malawi og Ecuador, der komplikasjoner etter ulovlig abort og bruk av skarp kyrette er vanlig.

  Veiledere har vært Geir Wenberg Jacobsen og Jon Øyvind Odland, professorer ved henholdsvis Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Dr. Ursula Kafulafula i Malawi hjalp til med gjennomføringen av prosjektet. Det tok lang tid å få lokal etisk godkjenning. Journalene var på papir og lå i pappesker uten å være sortert etter navn, dato eller diagnose. Det var et stort arbeid med registrering av over 5 000 pasienter. Forfatterne synes likevel at det har vært et inspirerende arbeid, og at det er spennende å forske når man er engasjert i temaet og får styre store deler av prosessen selv.

  Artikkelen ble publisert 25. juni 2014 i PLoS ONE

  Ordforklaringer

  Manuell vakuumaspirasjon: Bruk av håndholdt sprøyte for å fjerne abortrester fra livmorhulen. Prosedyren krever ikke elektrisitet, og pasienten behøver ikke narkose.

  Ufullstendig tømming (retained products of conception): Det er rester av føtalt og/eller placentalt vev i livmorhulen etter abort.

  Evakuering av livmor (uterine evacuation): Fjerning av innhold fra livmorhulen. Kan gjøres kirurgisk med vakuumaspirasjon eller skarp kyrette, eller medikamentelt med for eksempel prostaglandinanaloger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media