Lise Mørkved Helsingen Om forfatteren
Artikkel

Bruken av vakuumaspirasjon etter ufullstendig abort i Malawi er gått ned de siste årene.

Førsteforfatterne Maria Lisa Odland (til venstre) og Hanne Rasmussen sammen med dr. Ursula K. Kafulafula fra Kamuzu College of Nursing, Malawi. Foto: Hanne Rasmussen

Etter en provosert abort kan abortrester bli igjen i livmorhulen. Slike abortrester må ofte fjernes kirurgisk. I utviklingsland anbefaler Verdens helseorganisasjon bruk av manuell vakuumaspirasjon fremfor utskrapning med skarp kyrette fordi dette gir færre komplikasjoner. To turnusleger har nylig publisert en studie i PLoS ONE om bruk av vakuumaspirasjon og skarp kyrette ved tre sykehus i Malawi (1). Dette er første publikasjon for Hanne Rasmussen, en av førsteforfatterne.

Studien omfattet rundt 5 100 kvinner som i perioden 2008 – 12 fikk kirurgisk behandling etter ufullstendig abort i første trimester. Omtrent en tredel ble behandlet med vakuumaspirasjon, hos resten ble det gjort utskrapning. Det var store variasjoner i bruk av disse metodene sykehusene imellom. Totalt var andelen vakuumaspirasjon i årene 2008 – 10 mellom 20 % og 31 %, og den sank til kun 5 % i 2012. Tilsvarende økte bruken av skarp kyrette fra 2010 til 2012.

– I Malawi er abort bare lovlig når det er fare for mors liv, sier Hanne Rasmussen. – Likevel må så mange som 19 000 kvinner behandles for komplikasjoner etter utrygge aborter hvert år.

Hun fortsetter: – Våre funn er svært tankevekkende, fordi de står i kontrast til internasjonale og nasjonale retningslinjer for behandling av ufullstendig abort. En rekke internasjonale organisasjoner og myndighetene i Malawi har siden 1990-årene forsøkt å innføre vakuumaspirasjon. Årsaken til at bruken likevel er gått ned er ukjent, men både dårlig økonomi, skepsis, mangel på utstyr og mangel på trent personell kan ha betydning, sier Rasmussen. – Økt bruk av vakumaspirasjon etter ufullstendig abort kan gi færre komplikasjoner, forkorte liggetiden i sykehus og spare verdifulle ressurser i Malawis overbelastede helsesystem, sier hun.

Veien frem mot publisering

Førsteforfatterne Maria Lisa Odland og Hanne Rasmussen, som begge ble cand.med. ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet våren 2014, jobber nå som turnusleger ved henholdsvis Akershus universitetssykehus og Levanger sykehus. Studien ble inspirert av studieopphold i Malawi og Ecuador, der komplikasjoner etter ulovlig abort og bruk av skarp kyrette er vanlig.

Veiledere har vært Geir Wenberg Jacobsen og Jon Øyvind Odland, professorer ved henholdsvis Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Dr. Ursula Kafulafula i Malawi hjalp til med gjennomføringen av prosjektet. Det tok lang tid å få lokal etisk godkjenning. Journalene var på papir og lå i pappesker uten å være sortert etter navn, dato eller diagnose. Det var et stort arbeid med registrering av over 5 000 pasienter. Forfatterne synes likevel at det har vært et inspirerende arbeid, og at det er spennende å forske når man er engasjert i temaet og får styre store deler av prosessen selv.

Artikkelen ble publisert 25. juni 2014 i PLoS ONE


Manuell vakuumaspirasjon: Bruk av håndholdt sprøyte for å fjerne abortrester fra livmorhulen. Prosedyren krever ikke elektrisitet, og pasienten behøver ikke narkose.

Ufullstendig tømming (retained products of conception): Det er rester av føtalt og/eller placentalt vev i livmorhulen etter abort.

Evakuering av livmor (uterine evacuation): Fjerning av innhold fra livmorhulen. Kan gjøres kirurgisk med vakuumaspirasjon eller skarp kyrette, eller medikamentelt med for eksempel prostaglandinanaloger.

Anbefalte artikler