LES MER ...

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Fra redaktøren

  Fra redaktøren

  Vi bør slutte å snakke om å vinne eller tape kampen mot kreft. Krigsmetaforer trengs ikke i medisinen

  Kreft er ikke krig

  Legevakt under lupen

  Legevakt under lupen

  Tidligere reiste distriktslegen i sykebesøk. Nå er det vanligere at pasientene må reise til legevakten. I kommuner med få innbyggere kan det bli en lang reise og føre til færre legekontakter. Hvilke følger bør dette ha for organiseringen av akutthjelp i primærhelsetjenesten? Når bør legen reise i sykebesøk?

  Fra huslege til legehus

  Reisetid og avstand til norske legevakter

  Reiseavstand og bruk av legevakt

  Kols som arbeidssykdom

  Kols som arbeidssykdom

  Det er en klar sammenheng mellom kronisk obstruktiv lungesykdom og arbeid i bygg- og anleggsbransjen, smelteverk, sementproduksjon og tekstilindustri. Dette skyldes eksponering for en rekke organiske og uorganiske partikler og gasser. Leger må kartlegge arbeidsforholdene for pasienter med kols og eventuelt henvise pasienten til arbeidsmedisinsk utredning.

  Arbeidsrelatert kols

  Vanlige symptomer, uvanlig sykdom

  Vanlige symptomer, uvanlig sykdom

  En mann i 60-årene med dyspné, brystsmerter og ubehag i høyre arm blir innlagt i sitt lokalsykehus tiltrengende øyeblikkelig hjelp. En vanlig situasjon ved ethvert norsk akuttmottak. Men vanlige symptomer trenger ikke bety at pasienten har en vanlig sykdom. Les og lær av historien fra Trøndelag.

  En mann i 60-årene med brystsmerter og funksjonsdyspné

  Forskning er innovasjon

  Forskning er innovasjon

  Det er ikke helt uproblematisk å være gründer med én fot i forretningslivet og samtidig være forsker, kreftlege og akademiker, innrømmer Øyvind Bruland, som står bak flere lovende og innovative kreftmedisiner. Han oppfordrer til mer støtte til fri forskning og til små og kreative forskningsgrupper som tør gå motstrøms.

  Annerledestenkeren

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media