LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Vi bør slutte å snakke om å vinne eller tape kampen mot kreft. Krigsmetaforer trengs ikke i medisinen

Kreft er ikke krig

Legevakt under lupen

Tidligere reiste distriktslegen i sykebesøk. Nå er det vanligere at pasientene må reise til legevakten. I kommuner med få innbyggere kan det bli en lang reise og føre til færre legekontakter. Hvilke følger bør dette ha for organiseringen av akutthjelp i primærhelsetjenesten? Når bør legen reise i sykebesøk?

Fra huslege til legehus

Reisetid og avstand til norske legevakter

Reiseavstand og bruk av legevakt

Kols som arbeidssykdom

Det er en klar sammenheng mellom kronisk obstruktiv lungesykdom og arbeid i bygg- og anleggsbransjen, smelteverk, sementproduksjon og tekstilindustri. Dette skyldes eksponering for en rekke organiske og uorganiske partikler og gasser. Leger må kartlegge arbeidsforholdene for pasienter med kols og eventuelt henvise pasienten til arbeidsmedisinsk utredning.

Arbeidsrelatert kols

Vanlige symptomer, uvanlig sykdom

En mann i 60-årene med dyspné, brystsmerter og ubehag i høyre arm blir innlagt i sitt lokalsykehus tiltrengende øyeblikkelig hjelp. En vanlig situasjon ved ethvert norsk akuttmottak. Men vanlige symptomer trenger ikke bety at pasienten har en vanlig sykdom. Les og lær av historien fra Trøndelag.

En mann i 60-årene med brystsmerter og funksjonsdyspné

Forskning er innovasjon

Det er ikke helt uproblematisk å være gründer med én fot i forretningslivet og samtidig være forsker, kreftlege og akademiker, innrømmer Øyvind Bruland, som står bak flere lovende og innovative kreftmedisiner. Han oppfordrer til mer støtte til fri forskning og til små og kreative forskningsgrupper som tør gå motstrøms.

Annerledestenkeren

Anbefalte artikler