Ikke helt oppdatert om nyfødtmedisin

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Peitersen, Birgit

  Pedersen, Pernille

  Pryds, Ole

  Neonatologi

  Det raske og det syge nyfødte barn. 4. utg. 396 s, tab, ill. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2014. Pris DKK 450

  ISBN 978-87-17-04360-2

  Dette er 4. utgave av en dansk innføring i faget nyfødtmedisin. Forfatterne er erfarne nyfødtmedisinere fra en stor nyfødtavdeling i København og henvender seg til sykepleiere, jordmødre og leger i spesialisering som arbeider med nyfødte barn.

  Det er 29 kapitler. Det starter med fosterets utvikling, fødsel og undersøkelse av det nyfødte barnet. Deretter omtales de vanligste sykdommene, misdannelsene og tilstandene man ser hos nyfødte barn. Avslutningsvis omtales transport av nyfødte, smertevurdering, oppfølging av risikobarn og foreldreveiledning.

  Håndbokformatet er tiltalende. De forskjellige sykdomstilstandene er kortfattet og klart beskrevet og ofte supplert med gode illustrasjoner. For helsepersonell som ikke har mye bakgrunnskunnskap om nyfødtmedisin, vil boken være en grei introduksjon, og den kan leses i sin helhet på noen få timer. De fleste faguttrykk på dansk er ganske lik som på norsk. For noen lesere vil det kanskje ta litt tid før man skjønner at «ilt» betyr oksygen. Ellers er anglifiseringen av det danske språket kommet så langt at luftlekkasje heter «air leak».

  Jeg har to hovedinnvendinger. For det første er boken ikke særlig godt oppdatert i forhold til nye internasjonale studier og retningslinjer. Kapitlet om lungesykdommer har 15 referanser, hvorav én fra 2012 og de andre 14 fra før 2007. Det er mye ny kunnskap om CPAP-, respirator- og oksygenbehandling fra store kliniske studier som ikke er nevnt. I kapitlene om gulsott og infeksjoner refererer forfatterne heller ikke til systematisk oppdaterte retningslinjer fra England eller USA.

  For det andre skjemmes boken av en del mindre feil og mangler. Tidspunkt for avnavling (tidlig/sen) er ikke diskutert. DiGeorges syndrom er feilaktig beskrevet som en enkeltgensykdom. I beskrivelsen av resuscitering av nyfødte er det upresise anbefalinger om hvordan barnet skal leires ved ventilasjon og anbefalt antall brystkompresjoner per minutt. Under infeksjonskapitlet står det feilaktig at mor ikke overfører beskyttende gruppe B-streptokokkantistoffer til fosteret.

  Samlet sett er dette en lettlest innføringsbok i nyfødtmedisin. Jeg vil imidlertid heller anbefale norske leger som spesialiserer seg i pediatri, til å benytte mer oppdaterte håndbøker i nyfødtmedisin eller elektroniske oppslagsverk som UpToDate.

  Oppgitte interessekonflikter:

  Anmelder er hovedforfatter av Metodebok i nyfødtmedisin (Universitetssykehuset Nord-Norge – 4. utgave 2012), som er en potensiell «konkurrent» til Neonatologi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media