T-celleregulering ved hivinfeksjon

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Regulering av T-celleresponser synes å ha betydning for hivprogredieringen og for effekten av en terapeutisk hivvaksine.

  Andreas Lind. Foto: Clara Lind
  Andreas Lind. Foto: Clara Lind

  En infeksjon fører til aktivering av immunsystemet. Samtidig setter kroppen inn immunregulerende mekanismer for å hindre overskytende skadelige responser. Også vaksiner vil kunne indusere immunregulering. Resultatet av vaksinering kan derfor være reduserte mikrobespesifikke immunresponser istedenfor bedret immunitet.

  T-cellene er immunsystemets viktigste våpen mot virusinfeksjoner. I mitt doktorgradsarbeid så jeg på de kliniske følgene av T-celleregulering ved hivinfeksjon ved å studere to ulike pasientgrupper. Dette har vært lite undersøkt.

  Den første gruppen besto av 30 hivinfiserte pasienter som aldri hadde fått antiretroviral behandling. Vi fant at de med sterkest regulering av spesifikke T-celleresponser mot hiv hadde raskere CD-4-tap enn pasienter med tilsvarende lavgradig T-celleregulering. Den andre gruppen besto av 25 hivinfiserte pasienter under antiretroviral behandling som tidligere var blitt vaksinert med en terapeutisk hivvaksine (Vacc-4x). Denne vaksinen skal styrke immunresponsene og bedre sykdomsforløpet hos allerede hivsmittede.

  I vår studie førte revaksinering til bedre vaksinerespons hos kun et mindretall av pasientene. Flertallet fikk nedsatt vaksinerespons etter revaksinering. Dette så ut til å henge sammen med økt regulering av de vaksinespesifikke T-cellene hos disse pasientene.

  T-celleregulering synes å være en viktig faktor ved hivinfeksjon, og man bør ta hensyn til dette ved klinisk vurdering av pasienter og ved planlegging av fremtidige vaksinestudier.

  Disputas

  Andreas Lind disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 11.6. 2014. Tittelen på avhandlingen er Aspects of specific T cell activation and regulation in chronic HIV infection and after therapeutic vaccination.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media