Prognostiske biomarkører i lungekreft

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det metastaserelaterte proteinet osteopontin er lovende som prognostisk biomarkør i ikke-småcellet lungekreft.

  Ane Kristine Kongsgaard Rud. Foto: Privat
  Ane Kristine Kongsgaard Rud. Foto: Privat

  Hvorvidt pasienter med ikke-småcellet lungekreft som gjennomgår kirurgi blir behandlet med adjuvant kjemoterapi, avhenger av sykdomsstadium. Ikke-småcellet lungekreft er en av de mest heterogene krefttypene, med betydelig variasjon i tumorbiologi og prognose også for pasienter i samme stadium. Identifisering av prognostiske biomarkører kan gjøre det mulig å underklassifisere pasientene ytterligere på bakgrunn av prognose.

  I mitt doktorarbeid har jeg undersøkt den kliniske betydningen av tre metastaserelaterte proteiner samt tilstedeværelsen av disseminerte tumorceller i beinmargen hos over 200 pasienter med ikke-småcellet lungekreft i tidlig stadium som gjennomgikk primæroperasjon. Vi fant at høyt uttrykk av proteinet osteopontin var assosiert med utvikling av metastaser eller tumorresidiv og var en uavhengig faktor for dårlig prognose. Siden en stor andel pasienter med ikke-småcellet lungekreft i tidlig stadium får tilbakefall av sykdommen på tross av operasjon, er det nærliggende å tro at systemisk disseminering av tumorceller foregår tidlig i sykdomsutviklingen. I vår studie fant vi imidlertid ingen prognostisk betydning av tilstedeværelsen av disseminerte tumorceller i beinmargen hos disse pasientene.

  Ikke-småcellet lungekreft er den vanligste årsaken til kreftrelatert død i Norge. Økt molekylær forståelse kan føre til forbedringer innenfor diagnostikk og behandling av denne krefttypen. Osteopontin har potensial som prognostisk biomarkør for å selektere pasienter som kan ha nytte av adjuvant kjemopterapi.

  Disputas

  Ane Kristine Kongsgaard Rud disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 13.6. 2014. Tittelen på avhandlingen er Prognostic biomarkers and disseminated tumor cells in non-small cell lung cancer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media