Genuttrykk og hypoksirelatert aggressivitet ved prostatakreft

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hypoksiske prostatakreftsvulster viser økt aggressivitet og et karakteristisk genuttrykk. Dette kan gi håp om et nytt prognostisk verktøy.

  Harald Bull Ragnum. Foto: Per Marius Didriksen
  Harald Bull Ragnum. Foto: Per Marius Didriksen

  Valg av behandlingsintensitet ved prostatakreft er krevende – det er fare for både over- og underbehandling. For å utvikle verktøy som gjør det mulig å tilpasse behandlingen bedre til den enkelte pasient, trengs det mer kunnskap om mekanismene som fører til aggressiv sykdom. Svulsthypoksi er forbundet med behandlingsresistens ved mange kreftformer, men kunnskapen om hypoksi ved prostatakreft er mangelfull.

  Prostatakreftpasienter fikk infundert en markør for svulsthypoksi dagen før operasjon. Vi undersøkte genuttrykket i vevsprøver fra det kirurgiske preparatet ved bruk av mikromatriseteknologi. Genuttrykket i de hypoksiske svulstene var assosiert med tegn på aggressiv sykdom, som lymfeknutemetastaser, ved operasjonstidspunktet. I tillegg hadde pasienter i en separat kohort lavere overlevelse, uavhengig av kjente prognostiske markører, ved høyt uttrykk av de hypoksiassosierte genene.

  Videre undersøkte vi genuttrykket i dyremodeller for androgen deprivasjon og fant at det hypoksirelaterte genuttrykket i svulstene var nedregulert. Vi studerte også endringer i genuttrykket og strålefølsomheten i hypoksiske prostatakreftcellelinjer ved eksponering for legemidlet vorinostat. Vorinostat økte effekten av stråling i den mest stråleresistente cellelinjen.

  Våre resultater kan forhåpentligvis bidra til et nytt prognostisk verktøy ved prostatakreft. Strålesensitiviserende behandling med vorinostat er lovende, men resultatene må bekreftes i in vivo-modeller.

  Disputas

  Harald Bull Ragnum disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 18.6. 2014. Tittelen på avhandlingen er Hypoxia in prostate cancer: gene expression profiling in relation to disease aggressiveness and treatment interventions.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media