Mulig nytt prinsipp for smertelindring

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Aldehyder akkumuleres i betent vev og forårsaker smerte. En medisin som stimulerer aldehyddehydrogenase kan kanskje dempe smerten.

  Smerter på grunn av betennelsestilstander er et stort helseproblem. Grunnet en mutasjon i genet for en aldehyddehydrogenase har en tredel av hankinesere lavere smerteterskel enn andre. Kan denne kunnskapen brukes til å utvikle nye medisiner? I en nylig publisert studie fremkalte forskere betennelse i potene til mus og rotter ved injeksjon av prostaglandin E₂ eller carrageenan. Deretter målte de smertereaksjonen før og etter at dyrene fikk behandling med en ny medisin (Alda-1) (1).

  I de betente potene hopet det seg opp ulike aldehyder, som acetaldehyd og 4-hydroksynonenal. Mus med en inaktiverende punktmutasjon i genet for en aldehyddehydrogenase (ALDH2), tilsvarende mutasjonen hos hankinesere, hadde lavere smerteterskel og forlenget opphopning av aldehyder enn mus som ikke hadde mutasjonen. Medikamentet, som forskerne selv hadde laget, aktiverte denne aldehyddehydrogenasen og reduserte aldehydnivåer og smertereaksjoner. Dessuten sank mengden av biomarkøren «early growth response protein 1» (EGR-1), som er forbundet med hyperalgesi, i dyrenes ryggmarg. Medisinen ga ikke mindre hevelse i det betente området.

  – Det er spennende at aldehyder ser ut til å spille en viktig rolle for nosisepsjon ved inflammasjon, sier professor Arne Tjølsen, som er del av Nevrovitenskapelig forskningsgruppe og professor ved Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen. – Hvis man kan redusere konsentrasjonen av aldehyder, vil det åpenbart være et mulig angrepspunkt for en ny type smertedempende midler, sier han.

  – Reduksjon av EGR-1 (også kalt Zif268) i ryggmargen taler for at medikamentet reduserer aktiviteten i perifere nosiseptorer, ikke i mer sentrale nevroner. Denne reduksjonen av signaltrafikk kan motvirke sensitivisering i sentralnervesystemet. Det blir svært interessant å følge veien mot medikamenter som kan prøves ut på mennesker. Vi kan håpe at dette kan gi flere og bedre muligheter for å lindre smerte ved inflammasjon, sier Tjølsen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media