Fin metodebok for skadepoliklinikk

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hammer, Ola-Lars

  Randsborg, Per-Henrik

  Brudd- og skadebehandling

  En metodebok. 266 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2014. Pris NOK 499

  ISBN 978-82-15-02011-2

  Målgruppen er leger som arbeider med akutte skader, enten i akuttmottak, på legevakt eller legekontor.

  Det er tre hovedkapitler. Del 1 er på omtrent 120 sider og omtaler skader hos voksne. Del 2 omhandler skader hos barn og er på omtrent 75 sider. I den siste delen tar forfatterne for seg diverse sår og sårskader, brannskader, abscesser, lokalbedøvelse med mer. Det er også et eget kapittel om brudd og gipseteknikk.

  Del 1 og 2 er logisk oppbygd med kapittelinndeling etter skadet anatomisk lokalisasjon (overekstremitet, underekstremitet, hode, hals, columna, og deretter thorax, buk og perineum). Del 3 er mer å anse som et oppsamlingskapittel uten åpenbar indre sammenheng. Hver enkelt skade er systematisk og kortfattet beskrevet med bakgrunn og skademekanisme, kliniske funn, tiltak og oppfølging. Boken er rikt illustrert med typiske røntgenbilder for de ulike skadene. Den har også rikelig med fine skisser og tegninger som bidrar til å gjøre innholdet lettfattelig.

  De ulike brudd og luksasjoner, med indikasjon for operativ behandling og gipsetider, er ganske detaljert beskrevet og omfatter omtrent halve boken. Både operasjonsindikasjon og gipsetid vil nok variere litt avhengig av behandlingssted.

  Noen opplysninger er utdaterte. Blant annet gjentas advarselen mot bruk av adrenalintilsetning til lokalbedøvelse av fingre og tær og de tradisjonelle tidsgrensene (8 og 24 timer) ved lukking av traumatiske hudsår. Legemiddelverkets advarsel mot bruk av kodeinholdige preparater til barn under 12 år fremkommer ikke.

  Dette er en fin metodebok som egner seg godt til daglig bruk for turnusleger og leger i spesialisering ved skadekirurgiske poliklinikker. Detaljrikdommen om brudd og bruddbehandling er imidlertid såpass omfattende at den er mindre egnet til daglig bruk ved de fleste legevakter. Her egner den seg best som oppslagsverk.

  Oppgitte interessekonflikter:

  Anmelder har revidert tre kapitler i Legevakthåndboken.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media