Interessant om kriseberedskap

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Gangdal, Jon

  Angeltveit, Gunnar

  Krise

  Forebygging Beredskap Håndtering Kommunikasjon. 250 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2014. Pris NOK 399

  ISBN 978-82-450-1531-7

  Målgruppen er ledere på ulike nivåer og mennesker som arbeider med beredskap, forebygging og håndtering av uhell og kriser. Forfatterne er to erfarne menn med bakgrunn fra både håndtering og medieomtale av kompliserte og omdømmekritiske hendelser.

  Det belyses hvordan god kriseberedskap er avhengig av at organisasjon og enkeltmennesker er godt forberedt gjennom forebyggende tiltak og trening. Ved bruk av ulike eksempler beskriver forfatterne hvordan verdigrunnlag, gode rutiner, god kultur for intern åpenhet og forbedringsvilje kan bidra til at virksomheter unngår at uhell rammer og – ikke minst – står best mulig rustet når noe likevel skjer. I del 2 beskriver forfatterne særlig hva du kan forvente når en krise har skjedd, forløpet av hendelser, omdømmehåndtering og ulike fallgruver. Særlig er beskrivelsen av strategier overfor pressen gitt omfattende plass, og også hvordan informasjon fra organisasjonen avgjør troverdighet og tillit, kanskje like mye som de konkrete tiltakene man har gjort for å håndtere selve krisen.

  Forfatterne benytter i stor grad illustrerende historier som eksempler og punktlister for å konkretisere. For min del er særlig historiene og vurderingen av dem et godt grep. De er relevante og egner seg godt til videre bruk i kurs o.l. Jeg ser nok at noen av anekdotene kan være diskutable, men det illustrerer godt kompleksiteten og gjør utvilsomt boken mer lettlest, konkret og anvendelig. De ulike rollene i organisasjonen, og særlig topplederens, blir gitt en konkret og nyttig omtale. Det er interessante refleksjoner om hvordan ulike roller bør eksponeres i ulike faser av en hendelse. Tipsene til hvordan man kan bidra til nyttig og ærlig kommunikasjon med mediene, er gode, selv om leseren også sitter igjen med et berettiget inntrykk av at det kan være i overkant krevende dersom selve hendelsen er uoversiktlig.

  Dette er en bok som jeg dessverre tror mange organisasjoner trenger. Den er relevant for intern opplæring og kan med fordel inngå i beredskapsledelsenes oppslagsverk.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media