God effekt av BCG-vaksine hos barn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  BCG-vaksine beskytter barn både mot infeksjon av Mycobacterium tuberculosis og mot sykdomsutvikling etter infeksjon.

  Illustrasjonsfoto: Sciencephoto/NTB scanpix
  Illustrasjonsfoto: Sciencephoto/NTB scanpix

  Selv om BCG-vaksinen har vært gjenstand for mange studier i flere tiår, har det ikke vært klart om den beskyttende effekten skyldes hemming av infeksjon med Mycobacterium tuberculosis eller fordi den hindrer sykdomsutvikling etter infeksjon. Dette er nylig studert i en metaanalyse som omfattet 14 studier med 3 855 barn som enten var vaksinert eller ikke-vaksinert og nylig eksponert for pasienter med lungetuberkulose (1).

  Barna ble screenet for infeksjon med interferon-gamma-tester, som kan skille M. tuberculosis-infeksjon fra tidligere BCG-vaksine og atypiske mykobakterieinfeksjoner. Risikoen for infeksjon var redusert med 19 % hos vaksinerte barn sammenliknet med ikke-vaksinerte. Hos barn der informasjon om utvikling til aktiv tuberkulose var kjent, ga vaksinen 27 % beskyttelse mot infeksjon og 71 % beskyttelse mot å utvikle aktiv tuberkulose. Dette ga de tuberkulosesmittede en beskyttelse på 58 % mot å utvikle aktiv sykdom.

  – Denne studien har god design. Den bekrefter at BGG-vaksine gitt tidlig til barn beskytter mot aktiv tuberkulose, spesielt mot alvorlig sykdom, sier overlege Anne Ma Dyrhol-Riise ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus. – I tillegg viser analysen at vaksinen til en viss grad beskytter mot smitte hos eksponerte barn. Dette støtter den norske praksisen med å BCG-vaksinere barn i risikomiljøer i tidlig alder. Men funnene gjelder først og fremst barn på den nordlige halvkule. Det er ikke vist noen beskyttelse for barn i fattige land på den sørlige halvkule, der vaksinering trengs mest. Dette skyldes blant annet at det er gjort få studier i slike områder, og at forekomsten av atypiske mykobakterier der er høyere, sier Dyrhol-Riise.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media