Kraniektomi ved malignt hjerneinfarkt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Trykkavlastende kraniektomi ved malignt hjerneinfarkt gir like godt resultat uansett hvilken hjernehalvdel som er rammet.

  Et hjerneinfarkt med størrelse og/eller plassering som gjør at det er fare for intrakranial herniering, kalles malignt. Kraniektomi, dvs. kirurgisk åpning av hodeskallen, vil redusere dødeligheten, men det har vært uklart om slik behandling har dårligere effekt ved infarkt i den språkdominante hjernehalvdelen enn ved infarkt i den ikke-språkdominante. Vi har nylig publisert en studie der vi sammenlikner forløpet hos slike pasienter operert ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet (1).

  I løpet av 12 år opererte vi 45 pasienter med trykkavlastende kraniektomi. 29 overlevde, og 26 av disse ble fulgt opp i 5,5 år (median). Det var ingen forskjell mellom dem som hadde hatt infarkt i den språkdominante siden og dem som hadde hatt infarkt i den ikke-språkdominante siden hva gjelder nevrologisk funksjon, grad av funksjonshemning, behov for assistanse i dagliglivets aktiviteter, angst og depresjon eller livskvalitet.

  Basert på denne studien mener vi at hvilken hjernehalvdel som er rammet ikke bør tillegges betydning ved indikasjonsvurderingen for kraniektomi ved malignt hjerneinfarkt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media