MINNEORD

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Karl Henrik Søndenaa døde 8.4. 2014, 66 år gammel. Han etterlater seg kone, fire barn og to barnebarn.

  Søndenaa var fra 2005 professor i medisin i hovedstilling ved Universitetet i Bergen, med bistilling som overlege i gastroenterologisk kirurgi ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. De siste årene pendlet han mellom Bergen og Stavanger, og han sto midt oppe i et intenst forsknings- og veiledningsarbeid da han døde.

  Søndenaa vokste opp i Stavanger, tok examen artium ved Stavanger katedralskole og startet på medisinstudiet i Dublin. I 1968 kom han over på Kull 67 i Bergen, der han ble limet i en vennegjeng. En gang i året inviterte han oss til hytta på Nedstrand i Ryfylke. Stedet ble det naturlige samlingspunkt for oss studiekamerater, også etter studietiden. Karl hadde begynt å planlegge årets Nedstrand-samling da han døde. For Karl var Nedstrand først og fremst et fristed der han kunne dyrke familien og lære ungene å fiske og ro. Han var svært stolt av sine barn og tok dem ofte med på studiereiser til utlandet.

  Han tok embetseksamen våren 1973. Så gikk turen til Odda sykehus, Rogaland sykehus, Regionsykehuset i Trondheim, Haukeland universitetssykehus, Ullevål sykehus, Sentralsjukehuset Rogaland og Haraldsplass Diakonale Sykehus. Han hadde også en rekke gjesteopptredener og lengre studieopphold i USA, Japan, Tyskland, Sverige og Frankrike. Allerede i studietiden markerte Karl seg som en autonom og uredd person som ikke tok snarveier. Han kunne være irriterende detaljorientert, grundig og sta – egenskaper som senere viste seg verdifulle i hans kliniske arbeid og i forskningen, som han levde og åndet for. Det siste store arbeidet med tykktarmskreftprosjektet satte Haraldsplass Diakonale Sykehus på kartet på grunn av flotte resultater i pasientbehandlingen.

  Istedenfor å bli pensjonist sommeren 2013 fortsatte han som veileder for doktorgradskandidater ved Haukeland universitetssykehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus – to kandidater siste år. Han var en kravstor leder av forskningen, men samtidig en dedikert, motiverende og tilgjengelig veileder som initierte kandidatenes undersøkelser. På sine reiser dannet han et nettverk av kirurger over hele verden, ett nettverk som også andre forskere har fått nytte av, bl.a. ved flere internasjonale kongresser ved Haraldsplass Diakonale Sykehus. Søndenaa viste stor profesjonalitet og mye omtanke for sine pasienter, han fulgte dem nøye opp og var tilgjengelig. På samme tid var han svært glad i sin familie – som nå lider det største tapet. Vi lyser fred over Karl Henrik Søndenaas gode minne.

  Kolleger og venner

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media