Nyresvikt og medikamenter

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ashley, Caroline

  Dunleavy, Aileen

  The renal drug handbook

  The ultimate prescribing guide for renal practitioners. 4. utg. 1 048 s. London: Radcliffe Publishing, 2014. Pris GBP 100

  ISBN 978-1-90936-894-1

  Målgruppen er et lite fåtall leger, først og fremst nyreleger, intensivleger og farmakologer, i tillegg til utvalgte sykehusfarmasøyter. Det er et oppslagsverk over alle medikamenter i bruk hos nyresyke pasienter og andre, og omfatter både registrerte og uregistrerte medisiner. Boken er blottet for illustrasjoner og tabeller og fremstår mer som en produktkatalog. Den angir ikke behandlingsregimer.

  Kun generiske navn er brukt på de om lag 1 000 medikamentene fra A til Z som er omtalt. På én side informerer man, nærmest med enstavelsesord, om bruk av medikamentet, dosering ved normal nyrefunksjon, farmakokinetikk og metabolisme. Viktigst er informasjon om dosering ved nedsatt eller opphørt nyrefunksjon, dosering og bruk ved ulike dialysemodaliteter, spesielle medikamentinteraksjoner og alvorlige bivirkninger hos nyresyke. Det er ikke gitt noen medikamentanbefalinger utover at det helt til slutt, noe overraskende, er omtale av malariaprofylakse og vaksinebruk hos nyresyke. Det er ingen innholdsfortegnelse – man slår opp medikamentene i alfabetisk rekkefølge.

  Bruk av medikamenter hos alvorlig nyresyke pasienter kan være utfordrende. Det kan skyldes endret farmakokinetikk som endrer opptak, distribusjon, proteinbinding, nedbryting og utskilling, men dette er ikke like godt kartlagt for alle medikamenter. Ekstra krevende kan dosering og bruk av medisiner være for pasienter i nyreerstattende behandling som dialyse, og det kan være store forskjeller i dosering avhengig av dialyseform. Pasienter med kronisk nyresykdom bruker ofte mange medisiner, og interaksjoner er en meget aktuell problemstilling. Dette er derfor et nyttig oppslagsverk som raskt gir svar på spørsmål om enkeltmedikamenter og bruk hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon.

  Jeg vil nok anbefale en slik bok først og fremst for nyremedisinske og intensivmedisinske avdelinger hvor denne problemstillingen, med alvorlig nedsatt nyrefunksjon, er mest vanlig.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media