Om medisinske kunnskapsformer og klinisk blikk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Petersson, Christer

  Kunskap och läkekonst

  Tankar om allmännmedicin. 197 s, ill. Lund: Studentlitteratur, 2014. Pris SEK 311

  ISBN 978-91-44-08811-2

  Det handler om det kliniske blikket og medisinens kunnskapsgrunnlag, med utgangspunkt i forfatterens erfaringer fra 39 år som praktiserende lege. Hans hovedmål er å drøfte noe av mangfoldet i medisinens kunnskaps- og praksisformer. Dette gjør han ved å reflektere over egne erfaringer, ofte med utgangspunkt i detaljerte kasuistikker. Fremstillingen har et personlig og assosiativt preg.

  Boken er inndelt i sju relativt frittstående kapitler. Innledningsvis reflekterer forfatteren over egen manglende kompetanse som nyutdannet lege. Han hadde studert celler, dyrket bakterier og kokt kjemikalier. Han kunne menneskets anatomi i minste detalj. En del av dette kunne han nyttiggjøre seg i sin jobb som nyutdannet lege, men det var ikke nok. Smerte, uro, angst og rekken av «herrelösa» symptomer han ble presentert for, visste han lite om. Pasienter med navnløse lidelser, såkalte medisinsk uforklarte plager, ble betraktet som forstyrrelser i et system basert på naturvitenskapelig kunnskap. Erfaringen av ikke å kunne forklare og ikke kunne hjelpe pasienter med gåtefulle plager var frustrerende. Den medisinske virkeligheten som møtte ham, var han dårlig rustet til å håndtere, og han erkjente raskt at den teoretiske medisinen bare kunne være en av mange kunnskapskilder i en leges kliniske praksis.

  Med denne opptakten fortsetter han sine refleksjoner i forhold til temaer som blant annet de medisinsk uforklarte plagene, intuisjonen og pasienten som individ og person. Tross varierende tematikk er det hele tiden det kliniske blikket og kunnskapsgrunnlaget det dreier seg om. Velformulerte kasuistikker bidrar til levendegjøring av stoffet og tydeliggjør budskapet. Det er vanskelig å sammenfatte bokens mangfold i enkle formuleringer, men det er særlig ett budskap som trer frem: Pasientens erfaringer er en viktig kunnskapskilde i møtet mellom lege og pasient. Jeg savner et avsluttende kapittel som trekker trådene sammen.

  Til tross for at boken omhandler et vanskelig tema – kunnskap og kunnskapsanvendelse – er den lettlest og lettfattelig. Bruken av kasuistikker, refleksjoner omkring egne erfaringer og en folkelig språkbruk gjør at den kan leses uten bestemte forkunnskaper. Den er relevant for alle som ønsker å reflektere over egen praksisutøvelse. For de mer erfarne kan den kanskje oppleves som litt for enkel.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media