Re: Når psykisk og fysisk vold blir en reduksjonisme

Hilde Melby Om forfatteren
Artikkel

Takk for en interessant inndeling av voldsbruk i hjemmet (1). Etter min oppfatning anerkjenner for få at det også ved fravær av fysisk vold finnes sterke elementer av krenkelse og traumatisering.

Trusselen om vold og verbal vold, kan oppleves like traumatiserende som fysisk vold. I tillegg er slike voldsepisoder nesten umulig å bevise, og det blir enda vanskeligere for offeret å få gehør for sin situasjon. Det én kan oppleve som en «vanlig irettesettelse», kan offeret selv oppleve som nok et overgrep. Dermed kan offeret bli fanget i en verden der ens opplevde virkelighet ikke anerkjennes av dem som kunne hjulpet.

Anbefalte artikler