Utvalgt arbeidsplass: Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Universitetssykehuset Nord-Norge omfatter somatiske sykehus i Harstad, Narvik, Tromsø og Longyearbyen. Vi har også en klinikk for psykisk helse og rusbehandling ved Åsgård i Tromsø, vi gir rusbehandling ved Nordlandsklinikken i Narvik og driver distriktspsykiatriske sentre i Ofoten, Sør-Troms, Nord-Troms og Tromsø og omegn. Vi er en del av foretaksgruppen i Helse Nord og har nesten 400 000 pasientkontakter i året.

  MR-maskin ved Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik. Foto: Jan Fredrik Frantzen/Universitetssykehuset Nord-Norge
  MR-maskin ved Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik. Foto: Jan Fredrik Frantzen/Universitetssykehuset Nord-Norge

  Universitetssykehuset Nord-Norge er universitetssykehus for 447 000 innbyggere i Nord-Norge og har spesialister innen blant annet kreftbehandling. Sykehusene i Harstad, Narvik og Tromsø er også lokalsykehus for 187 000 mennesker i Troms og de nordligste kommunene i Nordland. Sykehuset i Longyearbyen dekker hele Spitsbergen. Vi er Nord-Norges største arbeidsplass, med over 6 000 medarbeidere.

  Våre satsingsområder er pasientforløp, samhandling, kvalitet, utdanning, forskning, pasientmedvirkning, telemedisin og kultur. I 2013 ble det produsert 270 forskningsartikler, og våre ansatte disputerte for 27 doktorgrader. Samme år hadde helseforetaket 1 853 praksisplasser for studenter.

  I 2014 har det vært viktigst å øke pasientsikkerheten, redusere uønsket variasjon i tjenestetilbudet, styrke samhandlingen, etablere en robust IT-plattform, måle kvalitet i prosesser og resultater og ha gode pasientforløp.

  Universitetssykehuset Nord-Norge bygger i Tromsø Europas største pasienthotell, som skal være med på å dekke overnattingsbehovet for flere kreftpasienter de neste tiårene. Hotellet åpner for drift våren 2015. Vi renoverer og utvider også en av fløyene på sykehuset i Tromsø. Dette vil gi langt bedre operasjonskapasitet enn i dag og en moderne intensivavdeling. Utbyggingen vil være ferdig i 2017.

  Alle våre sykehus ligger rett ved både fjell og hav. De som jobber hos oss, har turmuligheter rett utenfor utgangsdøren.

  • Antall årsverk 2013: 6 261

  • Antall polikliniske konsultasjoner og dagkirurgi 2013 (somatikk, psykiatri og rus): 361 407

  • Normert antall senger desember 2013: 807

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media