Meldte dødsfall

Artikkel

Torleiv Farnes Barkve 22.10. 1938 – 10.9. 2014

Svein Bøyesen 11.7. 1918 – 9.6. 2014

Rune Fystro 24.8. 1959 – 31.8. 2014

Svein Lunde 20.3. 1948 – 14.9. 2014

Gustav Natvig 24.10. 1946 – 29.8. 2014

Ole Aaset Røgeberg 19.2. 1925 – 31.8. 2014

Guro Ellen Valen 20.3. 1960 – 26.9. 2014

Anbefalte artikler