Rimelig oppslagsbok for generalisten og studenten

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  McMonagle, Morgan

  Stephenson, Matthew

  Vascular and endovascular surgery at a glance

  158 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2014, Pris GBP 28

  ISBN 978-1-118-49603-9

  Forlaget Wiley-Blackwell har utgitt en rekke serier med søkelyset på medisinske temaer, samtlige med fellesnevneren «At a glance». Denne utgaven er imidlertid den første hvor man konsentrerer seg om sykdommer innen fagområdet perifer karkirurgi. Den omfatter arterielle, venøse og lymfatiske sirkulasjonsforstyrrelser med unntak av hjerte, aorta ascendens, arcus aortae og intracerebrale kar.

  Boken er inndelt i 66 temaområder med gode bildeillustrasjoner på den ene siden og utfyllende tekst på motsatt side. Leseren vil finne informasjon om aterosklerose, patofysiologi, anatomi, utredning (ikke minst undersøkelsesmetoder og teknikker), behandling og potensielle komplikasjoner ved de aller fleste sirkulasjonsforstyrrelser.

  Bidragsyterne har lagt vekt på en fin pedagogisk presentasjon av hele sykdomspanoramaet: fra obstruktive og aneurismatiske tilstander til forslag om enkel sårbehandling, uten å presentere dette på detaljnivå. For å kunne gi leseren rask informasjon er det et avsluttende kapittel med en punktvis oppsummering av innholdet. Det er ikke angitt referanser på noen av sidene. Til en viss grad er dette ivaretatt ved at det i siste kapittel gis en oversikt over de mest aktuelle og anerkjente studiene som er publisert.

  Dette er en bok som også er tilgjengelig som e-bok, og som på en rask måte vil gi leseren et innblikk i en rekke perifere karkirurgiske sykdommer uten å fordype seg i temaene. Av den grunn bør dette kunne være et godt oppslagsverk for lesere som ikke nødvendigvis søker detaljinformasjon i faget, men som ønsker et raskt og oversiktlig innblikk i sykdomspanoramaet definert som perifer karkirurgi.

  Boken bør også kunne være et godt oppslagsverk for kolleger som arbeider i primærhelsetjenesten, for generalisten og studenter som ønsker mer informasjon enn det som blir gitt ved tradisjonell undervisning. Kolleger som er spesialister, eller ønsker å bli spesialister innen karkirurgi og vaskulær intervensjon (radiologer), bør søke informasjon i andre og mer spesifikke lærekilder.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media