Glykert eller glykosylert?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Betegnelsen glykering skal benyttes når man omtaler den ikke-enzymatiske reaksjonen, mens glykosylering skal brukes om en enzymkatalysert reaksjon.

  HbA1c, langtidsblodsukkeret, er forkortelsen for glykert hemoglobin, der glukose er bundet til hemoglobinet. På engelsk benyttes «glycated hemoglobin».

  Men ofte leser vi også «glykosylert hemoglobin» som et uttrykk for HbA1c, for eksempel på Diabetesforbundets hjemmeside (1), i laboratoriehåndbøkene ved Oslo universitetssykehus (2) og ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (3), på Wikipedia (4) og i Tidsskriftets ordliste (5). I analyselisten til St. Olavs hospital er både glykosylert hemoglobin og glykert hemoglobin brukt (6). Et søk på «glykosylert hemoglobin» på Tidsskriftets nettsider resulterer i 14 treff, mens «glykert hemoglobin» kun viser til én artikkel, publisert i februar i år (7).

  Kan de to begrepene «glykert» og «glykosylert» brukes synonymt. Hvis ikke – hva er forskjellen?

  Ulike prosesser

  Ulike prosesser

  Glykering er en ikke-enzymatisk reaksjon, irreversibel og konsentrasjonsavhengig, der glukose eller andre karbohydrater hektes på proteiner, lipider eller DNA. Glykerte molekyler kan prosesseres videre til avanserte glykerte endeprodukter (advanced glycated end products, AGE). Glykosylering, derimot, er en posttranslasjonell prosess der hekting av karbohydratkjeder på proteiner eller lipider er katalysert av enzymer. Glykosidering brukes som et synonym for glykosylering (8). Modifiseringen er viktig for korrekt proteinfolding og dermed funksjon. Et kjent eksempel er erytropoietin (EPO), som glykosyleres i stor grad. På bakgrunn av glykosyleringsmønsteret kan endogent og rekombinant EPO skilles (9).

  I tidligere litteratur ble betegnelsen glykosylert brukt om binding av glukose til hemoglobin, siden det var uklart hvorvidt denne reaksjonen var enzymavhengig; «probably nonenzymatic in nature» (10). I 1977 beskrev Stevens og medarbeidere at hemoglobin A kan glykosyleres ikke-enzymatisk (11), og i 1984 ble den første artikkelen som omtalte den ikke-enzymatiske «glykosyleringen» for «glykering» publisert (12). Året før sto det et leserinnlegg i Clinical Chemistry der forfatteren forklarte forskjellene på og påpekte feilbruken av de to betegnelsene (13). Et søk i Pubmed 10.9. 2014 med søkeordet «glycated» resulterte i 7 932 treff.

  Selv om det har vært en språklig forbedring de siste årene, brukes fremdeles begrepene glykering (glycation) og glykosylering (glycosylation) om hverandre både i engelsk og norsk litteratur. I flere av de eldre ordbøkene er glykering likestilt med glykosylering, men i den siste utgaven av Medisinsk ordbok (14, 15) og i Store medisinske leksikon (8, 16) skilles det mellom disse to begrepene.

  Sykehusene bør sørge for at den korrekte betegnelsen på langtidsblodsukkeret – glykert hemoglobin – nå blir å finne i laboratoriehåndbøkene.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media