Alminneligheter

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nordhelle, Grethe

  Sakhi, Ujagar S.

  Angstens røtter

  Eksistensiell forståelse og mestring. 222 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2014. Pris NOK 449

  ISBN 978-82-450-1365-8

  Grethe Nordhelle er psykolog og advokat. Ujagar Sakhi er cand.polit., opprinnelig fra India, men har oppholdt seg i Norge i mange år som leder av et aktivitetssenter. Han har sammen med Grethe Nordhelle drevet privat praksis som psykologisk rådgiver.

  Målet er «å være et supplement til eksisterende forståelse og behandling av angst», ifølge forfatterne. Men de vil konsentrere seg om «normal angst» som alle kan erfare, og bygge på den eksistensfilosofiske tradisjonen og gå «dypere og mer nyansert inn i forståelsen» enn det som tidligere er blitt presentert i litteraturen.

  Boken har fem kapitler. I kapittel 1, Angst – et tverrkulturelt, historisk og dagsaktuelt fenomen, sveiper de innom medisinering, psykoanalyse, kognitiv terapi, metakognitiv terapi, mentaliseringsbasert og emosjonsfokusert terapi. I kapittel 2, Fenomenet angst, finner man et avnitt om angstens symptomer med beskrivelse av forskjellige trekk som er vanlige for mange mennesker. I kapittel 3, Forståelse av angst, tangerer forfatterne sider ved vårt moderne samfunn som kan skape angst, og de viser til Augustin, Kierkegaard, Freud og Jung som de særlig bekjenner seg til. Dette følges av et svært kort kapittel 4 – Årsaker til angst – og til slutt et relativt langt kapittel 5 – Håndtering av angst.

  Vi leser at det er viktig å tro på noe, for det beskytter mot angst. Den åndelige troen, å overgi seg til en høyere makt, og håpets betydning er viktige ingredienser i mestringen av angsten. Boken avsluttes med en oppfordring om å sette seg mål i livet, for det kan redusere angsten. Fjerne angsten kan vi gjøre ved å utvikle en sterkere tro, først på mennesker, deretter på en åndelig kraft i tilværelsen. Dessuten er selvrealisering viktig.

  Målgruppen er studenter og praktiserende psykologer, pedagoger, leger, prester og andre helsearbeidere som «ønsker å utdype sin forståelse av angst som et psykologisk fenomen».

  Jeg tror ikke noen blir klokere av å lese denne boken, heller ikke vil deres forståelse av angst bedres. Store deler dreier seg om alminneligheter og ikke sjelden preget av overfladiske, til dels uklare utsagn. Et eksempel fra kapittel 2: «Fra Skaperkraftens side er alt angstfritt og evig tilstedeværende. Det er vi mennesker som skaper angst når vi ikke lever i pakt med den opprinnelige kilden, eller Skaperkraften, som er både utenfor oss og i oss selv. Angsten er ikke medfødt, men lært gjennom erfaringer og oppdragelse.»

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media