m2014/17
Minileder
Siden sist
Forsidebildet
I dette nummeret
Fra redaktøren
Kommentar og debatt

Pasienter i krise

Verdens helse
Intervju
Medisinen i bilder
Noe å lære av
Kronikk
Personlige opplevelser
Helse og jus
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Gjesteskribent
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media