Minileder

Charlotte Haug

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Are Brean

Brev til redaktøren

Ottar Sjaastad
Johan Petter Hesselberg
Rune Tveiterås

Kommentar og debatt

Sara Germans Selvik
Grethe S. Torvin
Ingun Haug
Eivind Olav Kjelbotn Evensen
Hanne Indermo Solhaug
Julian Eek Mariampillai
Fadl Elmula Mohamed Fadl Elmula
Pavel Hoffmann
Heidi Sørensen
Aud Høieggen
Sverre E. Kjeldsen
Arne Johan Norheim
James Mercer
Louis de Weerd
Einar Kristian Borud
Terje Sagen
Dag Hjelle
Eilif Haaland
Eivind Meland
Morten Magelssen
Harald Salbu
Gunhild Felde
Ola Didrik Saugstad
Torleiv Rognum

Fra andre tidsskrifter

Verdens helse

Kristoffer Brodwall

Intervju

Elisabeth Swensen

Oversiktsartikkel

Medisinen i bilder

Kristian Kolnes
Unni Bergan

Noe å lære av

Gert Huppertz-Hauss
Hanne Brekke
Marte Holmberg
Hilde Skudal

Kronikk

Pål Gulbrandsen
Eirik Hugaas Ofstad
Trygve Holmøy
Per Olav Vandvik

Personlige opplevelser

Helse og jus

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Åslaug Flo

Anmeldelser

Kristian Bernhard Nilsen
Anna Luise Kirkengen
Bjørgulf Claussen
Bernt A. Engelsen
Helge M. Hartmann

Legelivet

Jonas Bergland
Helle Borgstrøm Hager

Aktuelt i foreningen

Hege Gjessing
Anders Vollen

Gjesteskribent