Fagdokumentasjon til inspirasjon

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Visste du at deltakerne på nordisk kongress i klinisk kjemi i 1971 bokstavelig talt gikk i vannet? Eller at Norges mest siterte artikkel gjennom alle tider og innen alle forskningsfelt er publisert i The Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation?

  Redaktørgruppen er fra venstre Tor-Arne Hagve, Helle Borgstrøm Hager og Ludvig N.W. Daae. I bakgrunnen ses portrett av…
  Redaktørgruppen er fra venstre Tor-Arne Hagve, Helle Borgstrøm Hager og Ludvig N.W. Daae. I bakgrunnen ses portrett av Harald Anker Hansen (1917 – 2004). Foto: Anders M. Hager

  Dette er to av mange historier som beskrives i boken Fra klinisk kjemi til medisinsk biokjemi – NSMBs historie fra 1984 til 2014. Den er utgitt av Norsk selskap for medisinsk biokjemi (NSMB), som ivaretar den vitenskapelige delen av fagområdet medisinsk biokjemi.

  I anledning det 50. etterutdanningskurset i medisinsk biokjemi ble det nedsatt en arbeidsgruppe med oppgave å skrive fagets og selskapets nyere historie. Tre generasjoner medisinske biokjemikere takket ja til å være redaktører for den nye historieboken: Ludvig N.W. Daae, Tor-Arne Hagve og Helle Borgstrøm Hager, som har ledet redaksjonen.

  Mye historisk materiale er gjennomgått, bl.a. alle utgaver av tidsskriftet Klinisk Biokemi i Norden fra 1989, samtlige abstrakthefter fra de årlige etterutdanningskursene, referater fra generalforsamlinger, årsrapporter m.m. Alle laboratorier i medisinsk biokjemi med ansatt lege ble invitert til å skrive historien fra de siste 30 årene. Hele miljøet ble ved en rekke anledninger oppfordret til å bidra, og noen fikk spesifikke oppdrag som å skrive om eksempelvis profesjonskampen mellom leger og bioingeniører i 1990-årene, Noklus’ historie og historien bak Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi. Det ble også fremskaffet et stort bildemateriale.

  Medisinsk biokjemi er et fag med få spesialister. Norsk forening for medisinsk biokjemi har 128 medlemmer, hvorav 39 er pensjonister. Vi håper boken kan være med på å styrke vår felles identitet. Andre fagmedisinske foreninger eller spesialforeninger oppfordres til å lage tilsvarende historiebøker for å unngå at viktig dokumentasjon havner i en annen bok: glemmeboken.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media