Termografi ved frostskader i Forsvaret

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I 2013 registrerte Forsvaret 143 personer med perifere frostskader, og oppmerksomheten rundt militær opplæring i mestring av kulde er økt. Vi ønsker nå å bruke infrarøde varmekameraer for å identifisere soldater med særskilt risiko samt til diagnostikk av frostskader.

  Et varmekamera danner termogrammer av hudens varmestråling som avhenger av blodsirkulasjon i de ytterste millimeterne av huden, en blodstrøm underlagt komplisert regulering via nervesystem, humorale mekanismer og lokale faktorer. Ved Universitetet i Tromsø og Universitetssykehuset Nord-Norge er termografi etablert i forskning og klinisk praksis (1) (fig 1). De siste par tiår er termografi også blitt omtalt som en metode som bør utforskes videre i forhold til diagnostikk og behandling av frostskader (2).

  En oversiktsartikkel peker på at termografi øker klinisk diagnostisk sikkerhet ved kulde- og frostskader (3). Også retrospektivt i en lengre horisont har bruken av termografi vært evaluert. Det er her særlig verdt å nevne bruk av termografi i kartlegging av kulde- og frostskader og oppfølging av britiske militære etter Falklandskrigen i 1982 (4).

  Termografi har også vært undersøkt med tanke på å avdekke patofysiologi bak sirkulasjonsforstyrrelser som del av årsaksrekken (5). Frostskader kan etterlate forstyrrelser i mikrovaskularisering og reguleringen av denne. Man har funnet at dette kan diagnostiseres med termografi (6). Det er også gjennomført studier for å etablere referanseverdier for bruk av termografi ved forstyrrelser i mikrovaskularisering (7).

  I medieoppslag er det tatt til orde for bedre militær opplæring i mestring av kulde. Hærstaben har nylig nedsatt en tverrfaglig arbeidsgruppe som har utarbeidet bestemmelser, retningslinjer og kompetansegrunnlag for å kunne redusere og forhindre nye tilfeller av nedkjøling og lokale kulde- og frostskader under såkalte mestringsøvelser.

  Forsvaret skal i et samarbeid med Universitetet i Tromsø og Universitetssykehuset Nord-Norge undersøke om termografi kan gi anvendbar data om perifer sirkulasjon hos vernepliktig personell. Soldater med dårlig mikrosirkulasjon i hender/fingre ved innrykk er av særskilt interesse. Vi håper at termografi før vintertrening kan identifisere risikoindivider for kulde- og frostskader.

  Publisert først på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media