Minneord

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Barnelege og allmennpraktiserende lege Pål Anton Skagseth døde 5. juni, knapt 85 år gammel. Han vokste opp i Trøndelag, der faren var distriktslege bl.a. i Melhus i en årrekke. Skagseth tok medisinsk embetseksamen i Bergen i 1954. Etter turnustjenesten var han lege på Støren i tre år, hvorav to år som distriktslegevikar. Han utdannet seg deretter til barnelege, i hovedsak ved Haukeland universitetssykehus. I perioden 1966 – 76 drev han spesialistpraksis på Nesttun. Deretter var han skoleoverlege ved Bergen helseråd i sju år. Skagseth var bydelshelsesjef i Landås 1990 – 93. I tillegg har han vært allmennpraktiserende lege på Slettebakken og på Nesttun. Han var også helsestasjonslege og skolelege i en årrekke.

  Pål A. Skagseth var genuint opptatt av å sikre barn god helse og gode helsetjenester og var følgelig opptatt av forebyggende helsearbeid. Hans engasjement førte til et godt samarbeid med helsesøstre og andre som arbeidet med å forebygge sykdom og uhelse. Blant annet hadde han et nært samarbeid med kolleger ved Bergen helseråd, ikke minst overlege Jan Bødtker Henriksen. Som skoleoverlege var han blant annet rådgiver for skolestyret. Vi hadde begge gleden av å arbeide nært sammen med Pål A. Skagseth i mange år.

  Skagseth hadde svært god evne til å kommunisere både med barn og deres foresatte. Han oppnådde god kontakt med sine pasienter og deres pårørende. I de senere yrkesaktive årene som bydelshelsesjef og allmennpraktiker var han ikke minst opptatt av at eldre skulle få et adekvat og godt tilbud fra legene og den øvrige helsetjenesten. Han hadde en sosialmedisinsk innstilling og tenkeevne i virket.

  Som person var Pål A. Skagseth vennlig, hyggelig og hjelpsom. Han hadde flere fritidsinteresser og var som yngre idrettsutøver. Blant annet var han en ivrig seiler og skigåer. Han var også svært engasjert i hagearbeid, ikke minst som ekspert på rododendron. Han hadde en stor familie med godt samhold, og våre tanker går til hans kjære åtte barn og deres familier.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media