Folkehelse på kartet

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen og president Hege Gjessing deltok i to større folkehelsedebatter som satte politisk dagsorden under Arendalsuka.

  Hege Gjessing utfordrer politikerpanelet på folkehelse under Akademikernes folkehelsedebatt. Foto Sara Underland Mjelva
  Hege Gjessing utfordrer politikerpanelet på folkehelse under Akademikernes folkehelsedebatt. Foto Sara Underland Mjelva

  Først ut var Nordisk ministerråds seminar Hvordan oppnå grenseløst god helse? Bakteppet var en ny nordisk helseutredning fra Bo Könberg, Sveriges tidligere sosialminister. Utredningen inneholder til sammen 14 forslag til helsepolitiske tiltak på nordisk nivå.

  Antibiotikaresistens som trussel

  Antibiotikaresistens som trussel

  Av de 14 forslagene har spesielt tiltak mot økende antibiotikaresistens fått oppmerksomhet den siste tiden. Hege Gjessing var invitert til å kommentere rapporten og debattere mulige løsninger. Könberg satt rammen for debatten og foreslo nordisk samling i kampen mot antibiotikaresistens.

  – Norden kan gå lenger enn andre EU-land og innta føringen, var den tidligere ministerens utfordring til norske helsepolitikere. Gjessing la til grunn at rapporten er viktig: – Utredningen bør stimulere til handling. De nordiske landene er små og trenger å samarbeide om dette, sa presidenten.

  Det var bred politisk enighet om at folkehelse er et område med potensiale for tettere internasjonalt helsesamarbeid. Utfordringen er prioritering, politisk vilje og oppfølging.

  – Løsninger som fremstår som gode i Norden er ofte meget kontroversielle i andre europeiske land, i og utenfor EU, påpekte helseminister Bent Høie. Han lyttet imidlertid til innspillene og er innstilt på forpliktende oppfølging på neste møte i Nordisk ministerråd i København.

  Norge kan snu den globale fedmeepidemien

  Norge kan snu den globale fedmeepidemien

  I den andre store folkehelsedebatten ble alle de politiske partiene utfordret av sentrale aktører i folkehelsearbeidet, deriblant Legeforeningen.

  Debattleder Svein Tore Bergestuen ledet publikum gjennom seansen med følgende spørsmål: Er det politisk vilje for et mer helsefremmende samfunn?

  Arrangementet ble holdt i ett fullsatt kulturhus i Arendal og var et samarbeid mellom Akademikerne, Kreftforeningen, Turistforeningen, Psykologforeningen, Helse Bergen, Rådet for psykisk helse og Legeforeningen. Leder av Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg, og NOVA-direktør Kåre Hagen innledet til debatten med hver sine analyser.

  Et av temaene som engasjerte bredt var den fedmeepidemien som i dag utbrer seg. Bergestuen utfordret spesielt politikerpanelet på hvorfor ikke helsepolitikere er mer modige med sine forslag til tiltak. Gjessings oppfordring til politikerne var å bidra til at Norge inntar en lederposisjon i arbeidet med å snu den globale fedmeepidemien.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media