O. Sjaastad & J.P. Hesselberg svarer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi har også brukt flertallsformen om Litauen-studiene fordi det eksisterer mer enn én undersøkelse. Vi har imidlertid i hovedsak beskjeftiget oss med den første, skjellsettende artikkelen og vil fortsatt gjerne holde oss til den, av ovennevnte grunner. Stovners debattform forbauser oss. Han presiserer i sitt siste innlegg at han punktvis vil ta opp de punkter vi tok opp i forrige innlegg, men han hopper rett og slett over punktet hvor vi tilbakeviste hans påstander om at vi har vært lettferdige i omgang med tall. Her synes vi han kunne ha innrømmet sin feil.

  Det faktum at det i Litauen ikke var mulighet for økonomisk kompensasjon etter nakkeslengskade, var et premiss. Hensikten med selve undersøkelsen har jo selvsagt vært noe helt annet, for eksempel å studere langtidsprognosen. Skal man undersøke prognosen ved et sykdomsbilde, er bud nummer én at man må være sikker på at deltakerne virkelig har denne spesielle sykdommen. I den første, skjellsettende Litauen-undersøkelsen kan man ikke vite hvor mange som hadde plager ved starten og eventuelt i hvilken grad. Utgangspunktet for undersøkelsene var galt, og resultatene deretter.

  Stovner påsto tidlig i diskusjonen at det var en fordel med mannsovervekt i Litauen-studien. Vi tilretteviste ham. Nå hevder han igjen, og med stor styrke, at det ikke er noe negativt med en slik skjevfordeling med hensyn til kjønn, siden den skadelidte i høyesterettsdommen var en mann. Og hvis det hadde vært en kvinne? Vi har nok ikke vært klar over at Litauen-undersøkelsen har vært intendert som en mannsstudie. Den midlere kvinneovervekt i nakkeslengsmaterialer, generelt, er betydelig. I Litauen-studien var mannsovervekten markant. Dette er en skavank som bidrar til å gjøre Litauen-studien ubrukbar som generell informasjonskilde ved nakkeslengskade.

  Vi skal ha vært uklare og lite stringente («lite eksplisitt») i våre utsagn. Er dette en forblommet måte å komme seg unna ubehagelige fakta på? Stovner argumenterer jo faktisk mot våre utsagn. Betyr dette at han sier seg uenig i utsagn som han kan ha misforstått? Skal Stovners påstand om upresise utsagn stå til troende, er det minste han kan gjøre å komme med eksempler på tvetydige uttalelser fra vår side. Ellers henger dette i luften.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media