Kort og presist om øyesykdommer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Olver, Jane

  Cassidy, Lorraine

  Jutley , Gurjeet

  Ophthalmology at a glance

  2. utg. 143 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2014. Pris GBP 27

  ISBN 978-1-4051-8473-1

  Ophthalmology at a Glance er en bok som inngår i en serie rettet mot medisinske studenter, leger under spesialisering, sykepleiere, optikere og andre. Boken er i A4-format, med et slankt utseende og har 143 sider. Den nye utgaven er oppdatert for å følge opp de senere års rivende utvikling innenfor oftalmologi, og et team av klinikerne har bearbeidet stoffet for å gjøre det mest mulig oversiktlig og strukturert. Korte og presise formuleringer og begrepsforklaringer er underbygd med gode illustrasjoner og bilder i «step by step»-diagramform. Både moderne katarakt- og refraksjonskirurgi, nye diagnostiske hjelpemidler og medikamenter som anvendes i behandlingen av retinale sykdommer, okular onkologi og tropiske øyesykdommer, har fått en plass. Det gis også referanser til relevante studier.

  Boken er delt inn i 13 kapitler, hvert på noen få sider. I starten får man informasjon om hvilke oppgaver oftalmologi har innenfor spesialisthelsetjenesten. Så følger en veiledning i anamneseopptak og i grunnleggende undersøkelsesteknikker i møte med pasienter med øyesykdommer. De mest vanlige øyesykdomsgruppene presenteres i kapitler som omhandler akutte tilstander, sykdommer hos barn, eksterne øyesykdommer, sykdommer i fremre og i bakre segment av øyet, glaukom og nevrooftalmologiske tilstander. I hvert kapittel gis det en oversikt over de viktigste kliniske symptomer og funn, varseltegn ved alvorlig sykdom og prinsipper for behandling.

  Det er meget gode illustrasjoner i boken, mens bildene er av vanlig kvalitet. Den oppmerksomme leser vil nok finne små feil i teksten, som for eksempel «papillary» istedenfor «pupillary».

  Jeg kan godt forestille meg at medisinske studenter vil ha glede av denne boken i et fag som for de fleste er et nytt og spennende område. Den viktigste innvendingen er at boken er skreddersydd for de som studerer og arbeider i England. I England arbeider de fleste øyespesialistene i sykehusene, og en stor del av diagnostiske rutineundersøkelser gjøres av optometrister utenfor. I Norge arbeider omtrent halvparten av øyespesialistene utenfor sykehusene, og mange pasienter behandles der. Disse forskjellene gjenspeiles blant annet i de råd som denne boken gir om valget av spesialiteten og ved omtalen av enkelte standarder og prosedyrer. De av oss som har hospitert eller arbeidet ved engelske sykehus, kjenner seg imidlertid raskt igjen.

  Hvis man ser bort fra noen innvendinger, synes boken å ha en nytteverdi for medisinske studenter, uansett lærested. Som lærer vil jeg også anbefale boken ut fra mottoet «Alle monner drar».

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media