Helsejournalistikk – på helsa løs?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  6. og 7. oktober inviteres det til konferanse om helsejournalistikk i Bodø. Målgruppa er leger, journalister, redaktører, helseledere og kommunikasjonsarbeidere. En viktig målsetting med konferansen er å bidra til økt forståelse for medienes og legenes ulike roller i samfunnet. Leger og journalister møtes altså til å delta i debatter, diskusjoner og innlegg om skjæringspunktet mellom helse og journalistikk.

  Påmeldingsfristen er 20.9. Medisinstudenter og journaliststudenter er spesielt velkomne, og konferansen har fått tilskudd fra Fritt Ord. Besøk www.legeforeningen.no/nordland for mer informasjon om hvordan du melder deg på.

  Journalist- og medisinstudenter kan melde seg på direkte til tove@nordland-legeforening.no

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media