Legeforeningens lederkurs – Kunnskapsledelse

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningens mål er at helsetjenesten skal ledes så godt som mulig. Legeforeningen tilbyr med dette en kursserie for leger som er ledere i sykehus. Mange leger har signalisert behov for mer spesifikke kurs tilpasset leger i lederrollen, bl.a. kunnskap om lov og avtaleverk knyttet til ledelse. Vi ønsker å bidra til at ledere lykkes i arbeidet og jobber for at flere leger skal bli ledere. Legeforeningen har derfor utarbeidet et modulbasert kurs for kunnskapsledelse.

  Ledelse har stor betydning for resultatene som oppnås, for arbeidsmiljø og for kvalitet og pasientbehandling. Den modulbaserte lederopplæringen er basert på de fire viktige grunnpilarene for all ledelse: Ansvar, kvalitet, teambygging og verdibasert ledelse.

  Dette kurset består av fire moduler. Modul I avholdes 3. – 4. november 2014. Modul II gjennomføres 28. – 29. januar 2015 og Modul III 25. – 2 6. februar 2015. De tre første modulene blir på Askeladdens hus, Soria Moria konferansesenter i Oslo.

  Modul IV kombineres med en studiereise. Studiereisen vil være avhengig av hvor man kan få til et program med godt læringsutbytte i forhold til lederrollen. Tidspunktet er sannsynligvis i mars/april2015, og vil bli endelig fastsatt høsten 2014. Omfanget vil bli to til tre virkedager.

  Påmelding og informasjon om kurset finnes på www.legeforeningen.no/kunnskapsledelse

  Søknadsfristen er 22. september. Det gjøres oppmerksom på at det er begrenset antall plasser på kurset.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media