Brøt forhandlingene med Spekter

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fredag 8. august ble forhandlingene mellom Akademikerne helse og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter om ny overenskomst for helseforetakene brutt.

  Rune Frøyland. Foto Akademikerne
  Rune Frøyland. Foto Akademikerne

  – Dette oppgjøret dreier seg om norske sykehus skal innføre mer sentralstyring og kontroll, eller om vi skal fokusere på samarbeid og å finne gode lokale løsninger. Akademikerne er, i likhet med regjeringen, opptatt av at det enkelte sykehus skal få større lokal handlefrihet. Det vil gi pasientene det beste tilbudet, sier forhandlingsleder i Akademikerne helse Rune Frøyland.

  Frøyland peker på at det er godt dokumentert at gode løsninger og økt produktivitet i offentlig sektor forutsetter økt lokal frihet for ledere og ansatte. – Tiden er overmoden for en bred tillitsreform. Ikke minst må arbeidsmiljølovens hovedregel om faste stillinger også gjelde for sykehusene. Dette må reflekteres i det nye avtaleverket, sier han.

  Meklingsfrist er satt til onsdag 24. september ved midnatt.

  – Det er avgjørende at vi nå utnytter den videre forhandlingsprosessen med Spekter for å finne en omforent løsning. Vi vil bruke meklingsinstituttet for hjelp til dette.

  For oppdatert informasjon om forhandlingene, besøk hjemmesidene til Akademikerne og Legeforeningen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media