Brøt forhandlingene med Spekter

Daniel Wærnes Om forfatteren
Artikkel

Fredag 8. august ble forhandlingene mellom Akademikerne helse og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter om ny overenskomst for helseforetakene brutt.

Rune Frøyland. Foto Akademikerne

– Dette oppgjøret dreier seg om norske sykehus skal innføre mer sentralstyring og kontroll, eller om vi skal fokusere på samarbeid og å finne gode lokale løsninger. Akademikerne er, i likhet med regjeringen, opptatt av at det enkelte sykehus skal få større lokal handlefrihet. Det vil gi pasientene det beste tilbudet, sier forhandlingsleder i Akademikerne helse Rune Frøyland.

Frøyland peker på at det er godt dokumentert at gode løsninger og økt produktivitet i offentlig sektor forutsetter økt lokal frihet for ledere og ansatte. – Tiden er overmoden for en bred tillitsreform. Ikke minst må arbeidsmiljølovens hovedregel om faste stillinger også gjelde for sykehusene. Dette må reflekteres i det nye avtaleverket, sier han.

Meklingsfrist er satt til onsdag 24. september ved midnatt.

– Det er avgjørende at vi nå utnytter den videre forhandlingsprosessen med Spekter for å finne en omforent løsning. Vi vil bruke meklingsinstituttet for hjelp til dette.

For oppdatert informasjon om forhandlingene, besøk hjemmesidene til Akademikerne og Legeforeningen.

Anbefalte artikler