Mikrosirkulasjonen sett gjennom øyet

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Risikofaktorer for hjerte- og karsykdom påvirker diameteren til blodårene i netthinnen.

  Therese von Hanno. Foto: Frida Bringslimark, Fotograf Mats Jensaas
  Therese von Hanno. Foto: Frida Bringslimark, Fotograf Mats Jensaas

  Hjerte- og karsykdommer er viktige årsaker til lidelse og død. Forandringer i de små blodårene i kroppen er i mindre grad undersøkt enn i de store blodårene. Øyet gir en unik tilgang til å studere mikrosirkulasjonen, og tidligere studier av retinalkarene indikerer at smalere arterier og videre vener kan predikere hjerte- og karsykdom.

  Vi ønsket å undersøke hvordan risikofaktorer for hjerte- og karsykdom er assosiert med diameteren til netthinnens blodkar. Hoveddelen av mitt doktorgradsprosjekt er knyttet til data fra den sjette Tromsø-undersøkelsen, der vi har målt diameteren til netthinnens arterier og vener på øyebunnsfoto tatt av 6 353 deltakere.

  Blodtrykk og røyking var de risikofaktorene som hadde størst effekt på kardiameteren. Vi fant at blodtrykk og alder var forbundet med smalere arterier, mens røyking, overvekt og ugunstige kolesterolverdier var forbundet med videre vener. Høyt serum-ferritinnivå var forbundet med videre vener hos menn.

  Prosjektet inkluderte en metoderelatert studie på friske individer, og vi fant at netthinnens kardiameter øker under fotografering med flere bilder i en serie, i tillegg til at diameteren er større dersom øyet er eksponert for lys i forkant av fotograferingen.

  Resultatene viser at kjente risikofaktorer gir endringer i kroppens små blodårer, sannsynligvis via forskjellige mekanismer. Smalere kar kan skyldes strukturelle karveggsforandringer, mens videre kar kan være relatert til dysfunksjon i karendotelet. Studien kan bidra til bedre forståelse av sykdomsprosessene ved hjerte- og karsykdom.

  Disputas

  Therese von Hanno disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet 6.2.2014. Tittelen på avhandlingen er Retinal vascular calibres: Risk factors and methodological aspects of retinal vascular imaging. The Tromsø Eye Study – a part of the Tromsø Study.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media