Trenger leger å kunne noe om TENS?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Johnson, Mark I.

  Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS)

  Research to support clinical practice. 261 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2014. Pris GBP 35

  ISBN 978-0-19-967327-8

  Denne utgivelsen tar mål av seg å gi en oversikt over bruk av transkutan nervestimulering (TENS), primært for ulike yrkesgrupper som er involvert i bruk av denne typen apparater. Forfatteren ønsker å formidle evidensbasert kunnskap på området.

  Boken er liten og lett, og får plass i en reiseveske. Den gir en god oversikt over de ulike variantene av TENS. De smertefysiologiske prinsippene bak metoden forklares godt og enkelt, og det tekniske grunnlaget presenteres på en grei måte. Praktiske råd om bruk, kontraindikasjoner og forsiktighetsregler formidles enkelt og tydelig. Avgrensningen mot andre former for nevromodulasjon er tatt opp i et eget kapittel.

  Det vitenskapelige grunnlaget for TENS i smertebehandling gjennomgås kritisk i et eget kapitel, der det forholdsvis klart fremgår hva som er evidensbasert og hva som er mer erfaringsbasert. I et tilsvarende kapittel om TENS i behandling av ikke-smertefulle tilstander er det evidensbaserte grunnlaget noe mer springende, noe som dessverre også er tilfellet når forskjellene mellom de ulike TENS-varianter og -metoder beskrives i de andre kapitlene.

  Boken vil med sitt akademiske språk neppe egne seg for pasienter flest, men interesserte lesere med høyere utdanning innenfor medisin, fysiologi eller tekniske fag vil kunne ha stort utbytte av den. Selv om det i Norge oftest er fysioterapeuter som starter og følger opp TENS-behandling, er det gode grunner til at leger bør sette seg inn i metoden, dens begrensninger og, ikke minst, kontraindikasjoner. Noen timer med denne boken er vel anvendt tid for leger som jobber med utredning og behandling av pasienter med smerter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media