Utvalgt arbeidssted:Sykehuset Telemark

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sykehuset Telemark er et allsidig akuttsykehus, med både somatikk og psykiatri. Det er lokalisert i åtte kommuner og har hovedsete i Skien.

  Hovedinngang for Sykehuset Telemark. Foto: Sykehuset Telemark
  Hovedinngang for Sykehuset Telemark. Foto: Sykehuset Telemark

  Andre avdelinger er i Kragerø, Bamble, Notodden, Porsgrunn, Tinn, Seljord og Sauherad kommune. Sykehuset Telemark er en del av Helse Sør-Øst.

  Fra og med 1. juli 2009 ble Sykehuset Telemark fusjonert med deler av tidligere Blefjell sykehus. Sykehusene på Notodden og Rjukan, DPS Seljord (psykiatri) samt Telemark rehabiliteringssenter på Nordagutu ble da lagt inn under Sykehuset Telemark.

  Sykehuset har regionfunksjon/flerområdefunksjon i plastikkirurgi, arbeidsmedisin – inkludert medisinsk genetikk – og assistert befruktning. Det er også en palliativ (lindrende) enhet for alvorlig syke og døende, og dette tilbudet inkluderer et nettverk av kreftsykepleiere over hele fylket.

  Plastikkirurgisk seksjon samarbeider med Senter for sykelig overvekt i Tønsberg og har tilbud om postbariatrisk kirurgi som behandling etter kraftig vektreduksjon ved senteret.

  Sykehuset Telemark er det eneste sykehus av vår type i Norge som anvender robotassistert kirurgi – til nå innen urologi (prostatakreft).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media