Nytt behandlingsprinsipp ved hjertesvikt?

Haakon B. Benestad Om forfatteren
Artikkel

Hemming av en bestemt mikro-RNA kan bli en ny strategi for behandling av hjertesvikt.

Foto: Sciencephoto/NTB Scanpix

Kalsiumpumpen SERCA2a transporterer kalsiumioner fra cytosol til det endoplasmatiske retikulum. Ved hjertesvikt har denne pumpen nedsatt aktivitet. Gjennom en musemodell har forskere nå funnet en mulig måte å restituere SERCA2a på (1). Mikro-RNA er en type RNA som regulerer mengden av bestemte mRNA, og dermed proteinene de koder for. Ved å screene det humane mikro-RNAomet (825 ulike molekyler) fra svikthjerter, fant man at miR-25 var økt og at det hemmet mRNA for SERCA2a-Ca++-pumpen. Hjertesvikt i musemodellen ble laget ved å snøre sammen aorta for å øke blodets strømningsmotstand. Mens virusmediert overuttrykk av miR-25 i musehjerter in vivo ga redusert SERCA2a-funksjon og tap av kontraktil evne, viste anti-miR-25 motsatt effekt. Når anti-miR-25 ble injisert etter tre måneders sviktutvikling, var mye av svikttegnene reversert etter seks måneder.

– Dette er veldig spennende resultater, sier professor Finn Olav Levy, Avdeling for farmakologi, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus og leder for K.G. Jebsen-senter for hjerteforskning. – Den samme gruppen har nylig vist at genterapi med SERCA2a gir bedring av hjertesvikt både i forsøksdyr og pasienter. Hvis denne effekten kan oppnås ved å slå ut spesifikke miRNA, åpner det for nye behandlingsmuligheter, mener Levy.

– Disse funnene gjør også at vi må tenke nytt om betablokkere ved hjertesvikt, siden en effekt av betablokkere er redusert funksjon av SERCA2a. SERCA2a-knockoutmusene som er benyttet i studien, er utviklet i professor Geir Christensens gruppe ved K.G. Jebsen-senter for hjerteforskning og Senter for hjertesviktforskning, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus. Det er gledelig at norsk forskning har kunnet bidra til disse funnene, sier Finn Olav Levy.

Anbefalte artikler