Nytt behandlingsprinsipp ved hjertesvikt?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hemming av en bestemt mikro-RNA kan bli en ny strategi for behandling av hjertesvikt.

  Foto: Sciencephoto/NTB Scanpix
  Foto: Sciencephoto/NTB Scanpix

  Kalsiumpumpen SERCA2a transporterer kalsiumioner fra cytosol til det endoplasmatiske retikulum. Ved hjertesvikt har denne pumpen nedsatt aktivitet. Gjennom en musemodell har forskere nå funnet en mulig måte å restituere SERCA2a på (1). Mikro-RNA er en type RNA som regulerer mengden av bestemte mRNA, og dermed proteinene de koder for. Ved å screene det humane mikro-RNAomet (825 ulike molekyler) fra svikthjerter, fant man at miR-25 var økt og at det hemmet mRNA for SERCA2a-Ca++-pumpen. Hjertesvikt i musemodellen ble laget ved å snøre sammen aorta for å øke blodets strømningsmotstand. Mens virusmediert overuttrykk av miR-25 i musehjerter in vivo ga redusert SERCA2a-funksjon og tap av kontraktil evne, viste anti-miR-25 motsatt effekt. Når anti-miR-25 ble injisert etter tre måneders sviktutvikling, var mye av svikttegnene reversert etter seks måneder.

  – Dette er veldig spennende resultater, sier professor Finn Olav Levy, Avdeling for farmakologi, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus og leder for K.G. Jebsen-senter for hjerteforskning. – Den samme gruppen har nylig vist at genterapi med SERCA2a gir bedring av hjertesvikt både i forsøksdyr og pasienter. Hvis denne effekten kan oppnås ved å slå ut spesifikke miRNA, åpner det for nye behandlingsmuligheter, mener Levy.

  – Disse funnene gjør også at vi må tenke nytt om betablokkere ved hjertesvikt, siden en effekt av betablokkere er redusert funksjon av SERCA2a. SERCA2a-knockoutmusene som er benyttet i studien, er utviklet i professor Geir Christensens gruppe ved K.G. Jebsen-senter for hjerteforskning og Senter for hjertesviktforskning, Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus. Det er gledelig at norsk forskning har kunnet bidra til disse funnene, sier Finn Olav Levy.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media